Δελτίο Τύπου σχετικά με την αποστολή επιστολής προς φορείς του Ν. Φθιώτιδας...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την αποστολή επιστολής προς φορείς του Ν. Φθιώτιδας εντός Γενικής Κυβέρνησης που δεν απέστειλαν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση στο Υπουργείο Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών, με ανακοίνωσή του την 01/04/2011, δημοσιοποίησε πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που απέστειλαν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση καθώς και αυτοί που δεν απέστειλαν, με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών 2/22717/0094/09-03-2011 (ΦΕΚ 474/τα.Β΄/2011).

Σύμφωνα με τον πίνακα, μεταξύ των φορέων που δεν απέστειλαν τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβάνονται το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας και το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Φθιώτιδας.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας–ΝΔ, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με επιστολή του στους παραπάνω φορείς της περιοχής, ζητά προς χρήση κοινοβουλευτικού ελέγχου, να του γνωστοποιήσουν αν πράγματι δεν απεστάλησαν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία καθώς και σε τι ενέργειες θα προβούν, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της κρατικής επιχορήγησης, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο κοινωνικό χώρο τον οποίο υπηρετούν.