Ερώτηση για την Ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο τελευταίο πακέτο ρευστότητας

Ερώτηση για την Ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο τελευταίο πακέτο ρευστότητας

Η επαρκής ρευστότητα του τραπεζικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της αγοράς και την ώθηση της πραγματικής οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία, ως Κυβέρνηση, έγκαιρα, το 2008, κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή θεσμοθετώντας με το νόμο 3723/2008 το πακέτο ρευστότητας των 28 δισ. ευρώ. Αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, τότε, αντιμετώπισε τη σφοδρή επίθεση και την τακτική απαξίωση από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέτωντας δημαγωγικά ζητήματα «λευκής επιταγής», «εγκλήματος σε βάρος του κοινωνικού συνόλου», «άνευ ελέγχου και όρων παροχής δημοσίου χρήματος», και «κατάχρησης της κρατικής ενίσχυσης».

 

Το 2010, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως Κυβέρνηση, αποφάσισε την ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με 15 δισ. ευρώ, αρχικά, και, στη συνέχεια, με άλλα 25 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, πριν από λίγες ημέρες, τα 20 δισ. ευρώ του τελευταίου πακέτου ρευστότητας κατανεμήθηκαν στα ενδιαφερόμενα εμπορικά τραπεζικά ιδρύματα. Ωστόσο, σε αυτό το πακέτο ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα δεν έχει ενταχθεί κάποια από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, οι οποίες ως κατ’ εξοχήν θεσμός των τοπικών κοινωνιών με πελατοκεντρικό χαρακτήρα, ευελιξία και αποκεντρωμένη λειτουργία, αποτελούν ένα εν δυνάμει μοντέλο τραπεζικού ιδρύματος που δύναται να ανταποκριθεί με επάρκεια στις νέες ανάγκες των συναλλασσόμενων.

 

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1) Έχουν ενταχθεί Συνεταιριστικές Τράπεζες στα προηγούμενα πακέτα ρευστότητας;

 

2) Για ποιους λόγους δεν έχουν ενταχθεί Συνεταιριστικές Τράπεζες στο τελευταίο πακέτο ρευστότητας;

 

3) Κρίνετε σκόπιμο, όπως εμείς εκτιμούμε, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που δύναται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες να διαδραματίσουν στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας της Ελληνικής περιφέρειας, να ενταχθούν στο τελευταίο πακέτο και να αντλήσουν ένα μέρος της εναπομείνασας ρευστότητας αυτού;