Ερώτηση για την ενιαία τοποθέτηση για τις ιατρικές ειδικότητες

Ερώτηση για την ενιαία τοποθέτηση για τις ιατρικές ειδικότητες

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του, μέχρι προσφάτως, υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ενιαία τοποθέτηση για τις ιατρικές ειδικότητες Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης.

Για έναν ικανό αριθμό ιατρών, έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης η άσκηση για το κύριο στάδιο ειδίκευσης (Ψυχιατρική) που έγινε σε Νοσοκομεία του εξωτερικού, όπου δεν υπάρχει σειρά για τα στάδια ειδίκευσης όπως στη χώρα μας, και επιπλέον, οι ιατροί αυτοί έχουν ασκηθεί για το πρώτο στάδιο ειδίκευσης (Παθολογία) στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να απομένει για την ολοκλήρωση της άσκησής τους η δωδεκάμηνη άσκηση στη Νευρολογία.

Για τους ιατρούς αυτούς οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 69 του Σχεδίου Νόμου είναι άδικες αφού τους εξομοιώνουν αδιακρίτως με τους συναδέλφους τους εκείνους των οποίων οι αιτήσεις για το δεύτερο στάδιο ειδίκευσης εκκρεμούσαν στις 2-8-2010, αγνοώντας την ιδιαιτερότητα της περίπτωσής τους, ότι δηλαδή το δεύτερο στάδιο ειδίκευσης που τους απομένει είναι και το τελικό για αυτούς.

Υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις των εν λόγω ιατρών εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 σε Νομαρχία της χώρας, έστω και αν μετέπειτα τις μετέφεραν σε άλλη Νομαρχία, και με δεδομένο ότι πρακτικά ζητούν ειδίκευση για το τελικό στάδιο, καθώς μόνο αυτό τους απομένει για την ολοκλήρωση της ειδικότητας,

 
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:

  

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να διευθετηθεί η διαφαινόμενη αδικία σε βάρος των εν λόγω ιατρών;

2. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ότι ζητούν ειδίκευση για το τελικό στάδιο, καθώς μόνο αυτό τους απομένει, παρόλο που εμφανίζονται ότι ζητούν ειδίκευση για ενδιάμεσο στάδιο και επομένως να εξομοιωθούν με τους ιατρούς εκείνους των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν στις 2-8-2010 για το κύριο στάδιο ειδίκευσης;

 3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ιατροί, οι οποίοι αναγκάστηκαν μετά τις 2-8-2010 να αλλάξουν δήλωση προτίμησης σε νοσοκομεία, καθώς έβλεπαν τη θέση τους στις λίστες να πέφτει μέρα με τη μέρα λόγω της άστοχης ρύθμισης της παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν. 3868/2010 που προκάλεσαν αθρόες μετακινήσεις ειδικευομένων στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας, να μπορέσουν να επιστρέψουν στις αρχικές τους δηλώσεις;