Δελτίο Τύπου για την Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης...

Δελτίο Τύπου για την Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με αίτημα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στις 7-1-2011 Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με αίτημα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με την ανάκληση απόφασης του εν λόγω Υπουργείου. Στην Αναφορά του ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 164674/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου προς το Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, ανακαλείται η απόφαση Δ.Υ. 1α/Γ.Π. οικ. 114271/25-09-2006, κατά την οποία έχει παραχωρηθεί η χρήση στο Δήμο Αγίου Κωνσταντίνου ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», εξυπηρετώντας εκατόν είκοσι (120) ωφελούμενους σε τρία (3) Δημοτικά Διαμερίσματα. Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, συνεπώς, αιτείται την επανεξέταση της ανάκλησης της προαναφερθείσας απόφασης, τουλάχιστον για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου ο νεοσυσταθείς Δήμος οργανώσει τις υπηρεσίες του, συντάξει προϋπολογισμό και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια νέου αυτοκινήτου, προκειμένου να μη διαταραχθεί μια σημαντική κοινωνική προσφορά».