Δήλωση μετά τη Συνέντευξη Τύπου της “Τρόικας”

Δήλωση μετά τη Συνέντευξη Τύπου της “Τρόικας”

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Η κυβέρνηση ισχυρίζεται -και η σημερινή δήλωση της τρόικας επαναλαμβάνει- ότι η μείωση του ελλείμματος θα είναι 6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ή 14 δισ. ευρώ για το 2010.

Τέσσερις παρατηρήσεις επί αυτού:

Πρώτη παρατήρηση: Η προσαρμογή στηρίζεται στη διαρκή αναθεώρηση των στόχων, λόγω αποκλίσεων και υστερήσεων. Ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί η υστέρηση στα έσοδα είναι η κυβέρνηση να αναθεωρεί συνεχώς προς τα κάτω τις προβλέψεις της γι΄ αυτά.

Δεύτερη παρατήρηση: Η μείωση του ελλείμματος του τακτικού προϋπολογισμού θα είναι -εάν είναι- 10 δισ. ευρώ για το 2010. Η μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι -εάν είναι- 14 δισ. ευρώ για το 2010, εξαιτίας λογιστικών και εθνικολογιστικών προσαρμογών.

Τρίτη παρατήρηση: Η μείωση του ελλείμματος, το πρώτο δεκάμηνο του έτους, είναι 7,5 δισ. ευρώ. Θα πρέπει, συνεπώς, το έλλειμμα, τους επόμενους και τελευταίους 2 μήνες του έτους, να μειωθεί περαιτέρω κατά 2,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος στο τέλος του έτους.

Και τέταρτη παρατήρηση: Από αυτά, τα 7,5 δισ. ευρώ, που έχει μειωθεί το έλλειμμα, το πρώτο δεκάμηνο του έτους, το 1/3 προέρχεται από μέτρα εκτός Μνημονίου. Από περαιτέρω συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από μειωμένες επιστροφές φόρων στις επιχειρήσεις.

Η αποτυχία της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να αντισταθμιστεί και να καλυφθεί με λογιστικές ακροβασίες και με πολιτικές πρακτικές, επιζήμιες για την οικονομία και την κοινωνία».