Ερώτηση για την Καθυστέρηση στο διοικητικό – θεσμικό εκσυγχρονισμό και στην οικονομική...

Ερώτηση για την Καθυστέρηση στο διοικητικό – θεσμικό εκσυγχρονισμό και στην οικονομική εξυγίανση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η Ε.Λ.Σ. είναι αυτοδιοικούμενος εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2273/1994, με τον οποίο και προβλέφθηκε η ίδρυση του εν λόγω φορέα ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο Ν. 2273/1994  προβλεπόταν η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 12, παρ. 2, εδάφιο γ) εντός 6 μηνών από τη δημοσίευσή του, με το οποίο θα καταρτιζόταν ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. και με βάση αυτόν θα καθορίζονταν οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης, τα προσόντα κατά ειδικότητα κ.λπ. καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. τον εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού το Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) της. Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τον ανωτέρω Νόμο Προεδρικό Διάταγμα. Αποτέλεσμα αυτής της εκκρεμότητας είναι να λειτουργεί η Ε.Λ.Σ. ανεξέλεγκτα, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο και κατά την κρίση του Δ.Σ. και του καλλιτεχνικού διευθυντή.

 

Παράλληλα, είναι γνωστό ότι η Ε.Λ.Σ., το μοναδικό λυρικό θέατρο της χώρας, περνάει τους τελευταίους μήνες την πιο κρίσιμη φάση της μακρόχρονης ιστορίας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων (ενδεικτικά Real News, 25.07.2010) αλλά και παλαιότερες δηλώσεις του κ. Υπουργού στη Βουλή (Δεκέμβριος 2009) η Ε.Λ.Σ. ουσιαστικά καρκινοβατεί με άμεσο αποτέλεσμα να επαπειλείται ακόμη και η οριστική κατάργησή της. Η όποια συντελούμενη προσπάθεια εξυγίανσής της, αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, κινδυνεύει να ακυρωθεί από την παντελώς αδικαιολόγητη απουσία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του πλαισίου που αυτός αναπόφευκτα θα έθετε στη λειτουργία της Ε.Λ.Σ.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2273/1994 (παράγραφος 20), αν και προβλέπεται ότι ο Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού μπορεί ανά πάσα στιγμή (πόσο μάλλον σε περίοδο εξαιρετικής οικονομικής δυσχέρειας) να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών και του ισολογισμού της Ε.Λ.Σ., αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ε.Λ.Σ (πολλώ δε στη χώρα) και του αδιεξόδου στο οποίο αυτή οδηγείται.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί ακόμα το, σχετικό και προβλεπόμενο από το Ν. 2273/1994, Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ε.Λ.Σ.;

2. Για ποιο λόγο δεν έχει αρμοδίως διαταχθεί διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών και του ισολογισμού της Ε.Λ.Σ., όπως προβλέπεται στο σχετικό Νόμο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Λ.Σ.;

3. Με δεδομένο στην προκειμένη περίπτωση ότι η όποια προσπάθεια εξυγίανσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την πολιτιστική διάσταση (καλλιτεχνικό έργο) πέρα από την οικονομική, ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου αναφορικά με το μέλλον της Ε.Λ.Σ.; Υπάρχει πρόθεση για την οριστική κατάργησή της;