Ερώτηση για την Ίδρυση Λυρικού Θεάτρου στην Περιφέρεια

Ερώτηση για την Ίδρυση Λυρικού Θεάτρου στην Περιφέρεια

Όπως είναι γνωστό, η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) είναι αυτοδιοικούμενος εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2273/1994, με τον οποίο και προβλέφθηκε η ίδρυση του εν λόγω φορέα ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Η Ε.Λ.Σ., το μοναδικό λυρικό θέατρο στη χώρα, λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη (επιχορήγηση) του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (Ελληνικό Δημόσιο). Η Όπερα της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως παράρτημα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί στην ουσία λυρικό θέατρο.

 

Η Ε.Λ.Σ. περνάει τους τελευταίους μήνες την πιο κρίσιμη φάση της μακρόχρονης ιστορίας της. Ουσιαστικά καρκινοβατεί με άμεσο αποτέλεσμα να επαπειλείται ακόμη και η οριστική κατάργησή της. Η όποια συντελούμενη προσπάθεια εξυγίανσής της, αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, κινδυνεύει να ακυρωθεί από την παντελώς αδικαιολόγητη απουσία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του πλαισίου που αυτός αναπόφευκτα θα έθετε στη λειτουργία της Ε.Λ.Σ.

 

Είναι προφανές ότι η Ε.Λ.Σ., υπό τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να επιτελέσει τον, εκ του ιδρυτικού Νόμου προβλεπόμενο, πολιτιστικό της σκοπό για τους πολίτες όλης της χώρας.

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Συντονιστική Επιτροπή για την Ίδρυση Περιφερειακού Λυρικού Θεάτρου έχει προτείνει την ίδρυση, σε υγιή οικονομική βάση, λυρικού θεάτρου στην περιφέρεια, και συγκεκριμένα στη Λαμία του Ν. Φθιώτιδας. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρόταση έχει την πλήρη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς ο Νομάρχης Φθιώτιδας και ο Δήμαρχος Λαμιέων προσφέρουν κτιριακή εγκατάσταση για τη στέγαση του θεάτρου ενώ και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής είναι θετικά διακείμενοι.

 

Τέλος, η ίδρυση περιφερειακού λυρικού θεάτρου θα μπορούσε να αποτελέσει εχέγγυο για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, αφορμή διευρυμένης τουριστικής κινητικότητας και σε τελική ανάλυση ευκαιρία ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης-μεγέθυνσης.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού στην πρόταση για ίδρυση περιφερειακού λυρικού θεάτρου στη Λαμία του Ν. Φθιώτιδας;