Ερώτηση για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ερώτηση για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Στις 9 Μαρτίου 2010 η Γενική Γραμματεία της Ε.Σ.Υ.Ε με τον Νόμο 3832/9.3.2010 (ΦΕΚ 38 Α’), μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία έλαβε την ονομασία Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με όριο υποβολής υποψηφιοτήτων 26 Μαρτίου 2010, την ευθύνη επιλογής των οποίων έχει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με αυξημένη Πλειοψηφία 4/5. Παράλληλα, από την 9η Μαρτίου 2010 έχει αναλάβει προσωρινά ως μεταβατικός Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ηλ. Πλασκοβίτης, ο οποίος μέχρι και σήμερα (3.06.2010) διοικεί εξ’ αποστάσεως.

 

Ωστόσο, εννέα μήνες μετά τις εκλογές, και παρά τις διθυραμβικές ανακοινώσεις, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αντιθέτως, παρατηρούνται εκτεταμένες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις, καθώς:

  1. Δεν έχει ακόμα ορισθεί η Διοίκηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με ότι αυτό συνεπάγεται.
  2. Δεν έχει καν συσταθεί το προβλεπόμενο από το νέο νόμο Στατιστικό Συμβούλιο, το οποίο έχει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου, παραλαβής και επιστροφής των πρωτογενών στοιχείων που αποστέλλουν οι διάφοροι φορείς.
  3. Δεν έχει ξεκινήσει, μέχρι την ημέρα υποβολής της Ερώτησης, η Γενική Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας σύμφωνα με τον κανονισμό της EUROSTAT, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2009, δημιουργώντας κίνδυνο επιβολής προστίμου για τη χώρα μας.
  4. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την έναρξη των εργασιών της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού–Κατοικιών (Μάρτιος 2011 καθώς διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια σε συγκεκριμένη ημερομηνία), θέτοντας σε κίνδυνο τη διενέργειά της.

Παράλληλα, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου και παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα σχετικά με την καταγραφή τους, δεν έχει αλλάξει τίποτε το ουσιαστικό.

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

 

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ και τον ορισμό του Προέδρου της Αρχής;

2. Για ποιούς λόγους καθυστερεί ο ορισμός τους;

3. Πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις παρατηρούμενες εκτεταμένες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο έργο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.;

4. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να δρομολογήσει το Υπουργείο, αλλά και η εποπτευόμενη από αυτό ΕΛ.ΣΤΑΤ. για να αντιμετωπίσει το χρόνιο ζήτημα της καταγραφής των στοιχείων από τα Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;