Ερώτηση για το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στη διαμόρφωση...

Ερώτηση για το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι ανεξάρτητη αρχή, αρμόδια για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, αλλά και για την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ, ο οποίος λειτουργεί υπό ρύθμιση την οποία ασκεί η ΕΕΤΤ. Πρόσφατα δημοσιεύματα σχετίζονταν με τον ρόλο της ΕΕΤΤ στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή αυτή που αφορά την ευρυζωνικότητα στην χώρα μας και η οποία θα πρέπει να είναι προς όφελος των καταναλωτών. Ιδιαίτερα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσεως όπως η τρέχουσα, η Πολιτεία, οφείλει να κάνει ότι είναι δυνατόν, δια μέσου της εκπροσώπησής της και στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, για να προστατεύει τους καταναλωτές.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

 

1. Τί ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΕΤΤ για το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίπτει  τα προτεινόμενα από τον ΟΤΕ τιμολόγια;

2. Πόσες προτάσεις τροποποίησης τιμολογίων έχουν υποβληθεί από τον ΟΤΕ τους τελευταίους πέντε (5) μήνες και πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες απορριφθεί; Πόσες από αυτές εκκρεμούν για απάντηση από την ΕΕΤΤ;

3. Ποιά η διαφορά τιμής παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών και αυτών των ανταγωνιστών του; Πού οφείλεται αυτό;

4. Γιατί εμποδίζεται η άμεση αναβάθμιση ταχυτήτων ευρυζωνικής πρόσβασης (ADSL) που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, και μάλιστα από τη στιγμή που η χώρα μας υπολείπεται των εταίρων της στην ΕΕ στον τομέα αυτό;

5. Ποιό πιστεύει η ΕΕΤΤ ότι πρέπει να είναι το μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ στην Ελληνική αγορά, τη στιγμή που η ίδια η ΕΕΤΤ χαίρει για το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα μας στην αγορά των τηλεπικοινωνιών;