Ερώτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AAE

Ερώτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AAE

Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει υποστεί την πτώχευση μίας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, η διαχείριση της οποίας, ανατέθηκε από τον λαό με την ετυμηγορία του στις εκλογές στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η διαχείριση της κατάστασης από την Κυβέρνηση δεν υπήρξε αποτελεσματική για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί έως σήμερα, 5 μήνες μετά, η διασφάλιση των δικαιωμάτων καμίας ομάδας προσώπων, των οποίων η αγωνία παρατείνεται λόγω της αδιαφορία, της παρούσας κυβέρνησης.

Παράλληλα, με την 2/176/25-2-2010 απόφασή της Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» και ετέθη επίσημα σε εκκαθάριση, εξαιρουμένου του Χαρτοφυλακίου Ζωής της εταιρείας. Η απόφαση αυτή ελήφθη αλλά η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ αν και έβλεπε τις εξελίξεις της τελευταίας περιόδου δεν είχε εκπόνησε κανένα σχεδιασμό, τόσο για τη σωτηρία της επιχείρησης, η οποία μάλιστα έχει σημαντικό μέγεθος όσο και για την προστασία των εργαζομένων καθώς η εταιρεία απασχολούσε 230 εργαζόμενους, 920 άτομα δίκτυο και 450.000 ασφαλισμένους. Επιπλέον, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν έλαβε καμία μέριμνα παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις από εκπροσώπους της εταιρείας που επιθυμούσαν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από τις συνεχείς επιστολές προς αυτούς, που επεσήμαναν το κενό χρηστής διοίκησης της εταιρείας αφενός και πρότειναν δυνατότητες για ομαλή συνέχιση της επιχειρησιακής λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, και συνεπώς αποφυγής της χρεοκοπίας της, προς το συμφέρον των ασφαλισμένων, εργαζομένων και των συνεργαζομένων με αυτή επιχειρήσεων.

 

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:

1) Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της εν λόγω ανακληθείσας ασφαλιστικής εταιρίας και τη διευθέτηση αυτού του ιδιαίτερης σημασίας κοινωνικού ζητήματος;

2) Ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για τις εν λόγω ενέργειες;

3) Ποιος ο γενικότερος σχεδιασμός του Υπουργείου για την αντιμετώπιση αυτής ή και παρόμοιων περιπτώσεων αφερεγγυότητας χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, τόσο από πλευράς διαδικασίας (π.χ. ίδρυση επικουρικού κεφαλαίου για τις ασφαλιστικές εταιρείες), όσο και από πλευράς ουσίας, δηλαδή κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των διαπιστωθέντων ανοιγμάτων;