Ερώτηση για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους της Γενικής Τράπεζας...

Ερώτηση για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους της Γενικής Τράπεζας Ελλάδας

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Συνταξιούχων της Γενικής Τράπεζας Ελλάδας, σε συνάντηση που είχατε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 17.12.2009 με τις επιτροπές των Σ.Σ.Γ.Τ.Ε, Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Γ.Τ.Ε, υπήρξε η δέσμευσή σας ότι έως το τέλος Φεβρουαρίου 2010, θα υπήρχε Νομοθετική Ρύθμιση ώστε αρχικά να δοθούν οι επικουρικές συντάξεις στους συνταξιούχους και, μεταγενέστερα, να γίνει η ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ).

Δεδομένου ότι εδώ και αρκετούς μήνες, οι 1.098 συνταξιούχοι της Γενικής Τράπεζας δεν έχουν λάβει την επικουρική τους σύνταξη, αλλά και του γεγονότος ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που είχατε θέσει στη συνάντησή σας με τους εκπροσώπους τους

  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1)      Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα η επικουρική σύνταξη στους συνταξιούχους της Γενικής Τράπεζας Ελλάδας;

2) Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στη ένταξη του Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Α.Τ.;

3) Ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα των παραπάνω ενεργειών του Υπουργείου;