Ερώτηση για την άμεση επανεξέταση σχεδίου αναδιοργάνωσης και βιωσιμότητας της επιχείρησης ΛΑΡΚΟ

Ερώτηση για την άμεση επανεξέταση σχεδίου αναδιοργάνωσης και βιωσιμότητας της επιχείρησης ΛΑΡΚΟ

Σε συνέχεια ερωτήσεων που έχω ήδη καταθέσει προς το Υπουργείο Οικονομικών (Επίκαιρη Ερώτηση 597/01.03.2010, Ερώτηση 6702/26.02.2010, Επίκαιρη Ερώτηση 280/15.01.2010) επανέρχομαι για μια ακόμη φορά στο θέμα που αφορά τη μεταλλευτική επιχείρηση ΛΑΡΚΟ, και μάλιστα την παρούσα χρονική στιγμή κυρίως λόγω της αυξητικής τάσης των τιμών του Νικελίου τους τελευταίους μήνες, γεγονός που δίνει ενθαρρυντικά σημάδια για τη βιωσιμότητα και κερδοφορία της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, η παρατηρούμενη σημαντική αύξηση των τιμών του Νικελίου τους δύο τελευταίους μήνες, καθώς και η πτώση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου οδηγούν στη διαπίστωση ότι μια καλύτερα οργανωμένη διοικητικά εταιρία θα παρήγαγε με τις ισχύουσες συνθήκες περίπου στα ιστορικά δυνητικά της επίπεδα (1.600 τόνοι ανά μήνα) και θα μπορούσε να ήταν κερδοφόρος επιχείρηση. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2010 η μέση τιμή του Νικελίου έφτασε τα 18.500 $/ton Ni, το Φεβρουάριο ανήλθε σε 19.052 $/ton Ni, ενώ στις 04.03.2010 έφτασε τα 22.975 $/ton Ni. Οι παραπάνω προσαρμογές στις τιμές, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες που ίσχυαν τον Μάρτιο του 2009 (9.791 $/ton Ni) διευκολύνει την Κυβέρνηση ώστε να προωθήσει την εξυγίανση της εταιρίας μέσω διορατικών αλλαγών που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τις θέσεις απασχόλησης αλλά και την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

Τι προτίθεται η Κυβέρνηση να κάνει για τη ΛΑΡΚΟ;