Ερώτηση για την υστέρηση καθαρών εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 2009

Ερώτηση για την υστέρηση καθαρών εσόδων τακτικού προϋπολογισμού 2009

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στις 21 Οκτωβρίου 2009, κατέθεσε στη Eurostat εκτίμηση ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του οικονομικού έτους 2009 θα ανέλθει στο 12,5% του ΑΕΠ (που αργότερα έγινε 12,7% του ΑΕΠ), καταγγέλοντας τη Ν.Δ. για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2009 αποδεικνύεται πως το πρώτο τρίμηνο της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2009) τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 13,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ενώ κατά το εννεάμηνο της διακυβέρνησης της Ν.Δ. τα έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού παρουσίασαν υστέρηση μόλις κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2008. Επομένως, η υστέρηση καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού του 2009 κατά το τρίμηνο της διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλύπτει το 63,4% της συνολικής υστέρησης των καθαρών εσόδων του Προϋπολογισμού.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

 

1. Για ποιους λόγους σημειώθηκε αυτή η μεγάλη υστέρηση εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού τους τελευταίους τρεις μήνες του 2009;

2. Με βάση και την πορεία των εσόδων, πόσο αυξήθηκε το έλλειμμα της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2009;