Αναφορά για το αίτημα των καπνοπαραγωγών των Νομών Φθιώτιδας και Πέλλας

Αναφορά για το αίτημα των καπνοπαραγωγών των Νομών Φθιώτιδας και Πέλλας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα καπνοπαραγωγών των Νομών Φθιώτιδας και Πέλλας, αναφορικά με τη δημιουργία οικοτεχνικών μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και πώλησης λεπτοκομμένου καπνού και χειροποίητων πούρων.

Μετά την ολική αποσύνδεση της επιδότησης από την καπνοκαλλιέργεια, οι παραγωγοί των εν λόγω περιοχών προχώρησαν στην τροποποίηση των ποικιλιών και των καλλιεργητικών μεθόδων, με στόχο την παραγωγή ανώτερης ποιότητας καπνού, την επεξεργασία αυτού και την διάθεσή του στην αγορά. Ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας σε μια τέτοια προσπάθεια είναι η κλίμακα φορολόγησης που είναι προσαρμοσμένη σε μεγάλες μεταποιητικές μονάδες και δεν υπάρχει πρόβλεψη για μικρούς και ευέλικτους σχηματισμούς, που θα έχουν είτε τη μορφή οικοτεχνίας είτε τη μορφή συνεταιρισμού. Για το λόγο αυτό οι καπνοπαραγωγοί αιτούνται την δημιουργία ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για οικοτεχνίες και συνεταιριστικές ομάδες, με αυστηρούς περιορισμούς στην ποσότητα και υψηλά κριτήρια ποιότητας για την αποτροπή εισόδου, σε αυτό, των μεγάλων επιχειρήσεων. Η πρόταση των καπνοπαραγωγών αφορά στην προσθήκη υπεραξίας μέσα από την τυποποίηση και την εμπορία του τελικού προϊόντος κατά το πρότυπο του κρασιού και των διαφόρων σημάτων που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της χώρας. Στις καπνοπαραγωγικές περιοχές όπου ήδη υπάρχει η γνώση και η εμπειρία της παραγωγής, αποτελεί αίτημα των καπνοπαραγωγών, να προστεθεί η γνώση της μεταποίησης και η κατάρτιση στην εμπορία, ώστε να προκύψουν μορφές κάθετης ολοκλήρωσης, ο αγρότης-μεταποιητής να μπορέσει να καρπωθεί την υπεραξία από όλα τα στάδια της μεταποίησης και να συνεχίσει η καπνοκαλλιέργεια να αποτελεί ατμομηχανή για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.