Επίκαιρη Επερώτηση για τα Κοινοτικά Προγράμματα

Επίκαιρη Επερώτηση για τα Κοινοτικά Προγράμματα

Τα Κοινοτικά Προγράμματα έχουν αποτελέσει κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και μοχλό πραγματικής σύγκλισης για τη χώρα μας. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης και η επίσπευση της απορρόφησης των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καθίσταται, στη σημερινή συγκυρία, ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας.

Μετά από τέσσερις συνολικά αναθεωρήσεις, λόγω του κακού και πρόχειρου σχεδιασμού του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 από το ΠΑΣΟΚ και μετά από παράτασή του, το Πρόγραμμα έκλεισε στο σύνολό του στις 31.12.2009. Το μεγαλύτερο μέρος του είχε ολοκληρωθεί στις 30.06.2009, καθώς επιτεύχθηκε η πλήρης απορρόφηση των προβλεπόμενων κοινοτικών πόρων. Για τα υπόλοιπα Επιχειρησιακά Προγράμματα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε επιτύχει την παράτασή τους μέχρι τις 31.12.2009, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, ενώ είχε εξασφαλίσει πλήρως τη χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ.

Η καταχώρηση των πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Πρόγραμμα (ΟΠΣ) ξεκίνησε τον Μάϊο του 2009. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις πρώτες χώρες, για τις οποίες η Επιτροπή, το Δεκέμβριο του 2008, ενέκρινε τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Πριν από την έγκριση αυτή, όπως ισχύει και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούσε να «ξεκινήσει» το ΕΣΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2009 στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ είχαν ήδη καταχωρηθεί 804 εκ. ευρώ, ήτοι το 3,07% του συνολικού του προϋπολογισμού.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στον Προϋπολογισμό του 2010, αναφέρει ότι: «η κατανομή των σχετικών κονδυλίων στο ΠΔΕ 2010 έγινε με γνώμονα την επίσπευση και την ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων του Γ’ ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και έργων του Ταμείου Συνοχής, καθώς και την εντατικοποίηση της χρηματοδότησης των δράσεων του ΕΣΠΑ». Τα μέχρι σήμερα, όμως, πεπραγμένα της Κυβέρνησης καταδεικνύουν την αναντιστοιχία λόγων και έργων. Πιο συγκεκριμένα:

1ον. Η ολιγωρία της Κυβέρνησης, ήδη από τις πρώτες μέρες, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κοινοτικών πόρων από το Γ’ ΚΠΣ.

2ον. Η Κυβέρνηση αδυνατεί να διευκρινίσει πώς προτίθεται να πληρώσει τα επιπλέον 5,8 δισ. ευρώ της υπερδέσμευσης του Γ’ ΚΠΣ.

3ον. Κατά τους 3 πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ το ΕΣΠΑ πάγωσε τελείως. Τις τελευταίες 100 ημέρες καταχωρήθηκαν μόνο 129 εκ. ευρώ, φτάνοντας τη συνολική απορρόφησή του στο 3,56% (από 3,07% τον Οκτώβριο του 2009).

4ον. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην αναθεώρηση της δομής και του τρόπου υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθυστερώντας, επί της ουσίας, την εφαρμογή του και «στεγνώνοντας» κι άλλο την αγορά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία.

5ον. Η Κυβέρνηση, αν και αναφέρεται στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της ρευστότητας στη αγορά, προχώρησε στη μείωση, κατά το ήμισυ, του προϋπολογισμού των προκηρύξεων για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, από 1,3 δισ. € σε 590 εκατ. ευρώ.

6ον. Παράλληλα σημειώνουμε ότι δεν έχει συγκληθεί εδώ και 3 μήνες (από τις εκλογές και μετά) η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Επενδυτικού Νόμου με αποτέλεσμα τη μη έγκριση των νέων επενδυτικών σχεδίων που είναι στο στάδιο της αξιολόγησης, των τροποποιήσεων υλοποιούμενων σχεδίων και των αποφάσεων ολοκλήρωσης των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών έργων. 

7ον. Με βάση το Σχέδιο Νόμου για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 θα «κλείσει» στα τέλη Ιανουαρίου. Παράλληλα, το Υπουργείο θα προβεί σε επανεξέταση του συνόλου των ρυθμίσεων για την απαιτούμενη αναμόρφωση του Νόμου 3299/2004. Με δεδομένο ότι ο νέος Νόμος θα απαιτήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου και της αγοράς εκτιμούν ότι όλο το 2010 κινδυνεύει η αγορά να μείνει χωρίς Επενδυτικό Νόμο, σε μία κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τη χώρα.

Κατόπιν τούτων, 

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κα. Υπουργός:

1. Ποιο είναι το σαφές, πέραν από τους διθυραμβικούς και επικοινωνιακούς τόνους, χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την έναρξη της εφαρμογής του ΕΣΠΑ και της υλοποίησης του ΠΔΕ, ώστε να τονωθεί η ζήτηση και να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία;

2. Πότε υπολογίζει το Υπουργείο πως θα ολοκληρωθεί η ανακοινωθείσα διαδικασία επανασχεδιασμού, συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία και σχετικής διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της οικονομίας για την αναθεώρηση του Επενδυτικού Νόμου, και σε ποιες «ριζικές» και «απαραίτητες» αλλαγές σχεδιάζει να προβεί σε σχέση με τον υπάρχοντα Επενδυτικό Νόμο;

3. Ποιο είναι το πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Υπουργείου που βασίζεται, όπως καταδεικνύεται από τις εκατό πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, σε ολιγωρίες αναφορικά με την απορρόφηση πόρων από το Γ’ ΚΠΣ, στο «πάγωμα» του ΕΣΠΑ, στη μείωση του προϋπολογισμού των προκηρύξεων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, στον παροπλισμό της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Επενδυτικού Νόμου, και στο «κλείσιμο», μέχρι νεωτέρας, του Επενδυτικού Νόμου της χώρας;