Δευτερολογία στην Επίκαιρη Επερώτηση για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και την υλοποίηση...

Δευτερολογία στην Επίκαιρη Επερώτηση για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και την υλοποίηση του ΠΔΕ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Θα μου επιτρέψετε να κάνω όμως τις εξής παρατηρήσεις:

1η Παρατήρηση: Είναι άλλο πράγμα η οικονομική μεγέθυνση, και άλλο η οικονομική ανάπτυξη.

Και η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης όμως η πρόβλεψη είναι για αύξηση της ανεργίας από το 9% το 2009 στο 10,5% το 2012 σύμφωνα με το βασικό σενάριο (ή στο 11,5% σύμφωνα με το εναλλακτικό σενάριο).

Ο αρμόδιος μάλιστα Υπουργός Εργασίας προέβλεψε ότι οι άνεργοι, μαζί με τους υποαπασχολούμενους, θα φτάσουν το 1.000.000 και η ανεργία θα ξεπεράσει το 12% το 2010, αποδομώντας το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση δεν έχει επαρκές σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης.

2η Παρατήρηση: Επειδή έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο παρελθόν, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω, επιγραμματικά, τη συμβολή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο Γ΄ ΚΠΣ από το 2000 μέχρι το Μάρτιο του 2004.

Η δομή του Γ’ ΚΠΣ που παρέλαβε η Ν.Δ. είχε σοβαρά προβλήματα.

Υπήρχαν αδυναμίες στο επίπεδο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης, ασυμβατότητες του εθνικού θεσμικού πλαισίου με το Κοινοτικό Δίκαιο με συνέπεια την αντικανονικότητα στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων, οργανωτικές αδυναμίες.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το Μάρτιο του 2004, 50 μήνες μετά την έναρξη του Γ’ ΚΠΣ,  η απορρόφησή του να είναι στο 21,5%, ενώ στους επόμενους 50 μήνες, μέχρι δηλαδή τα μέσα του 2008, απορροφήθηκαν τρεις φορές περισσότεροι πόροι.

Καταφέραμε έτσι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τη διαχείριση του Γ΄ ΚΠΣ, κάτι το οποίο φάνταζε αδύνατο στις αρχές του 2004.

3η Παρατήρηση: Ας εξετάσουμε όμως την κατάρτιση και προώθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, η Κυβέρνηση της ΝΔ πέτυχε:

1ον. Τη διενέργεια ενός ευρύτατου αναπτυξιακού διαλόγου κατά τη διάρκεια του οποίου διεξήχθησαν 13 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια και πολλές δεκάδες νομαρχιακά, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά ο σχεδιασμός, οι διαδικασίες και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τη νέα προγραμματική περίοδο.

2ον. Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης με σαφείς προτεραιότητες την εξωστρέφεια, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη στήριξη των υποδομών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την έμφαση στην εκπαίδευση, την προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, το σεβασμό στο περιβάλλον.

3ον. Την εξασφάλιση Κοινοτικής Συμμετοχής ύψους 20,4 δισ. ευρώ για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, όταν πολλοί προέβλεπαν πολύ χαμηλότερα ποσά.

4ον. Την άμεση έγκριση του ελληνικού ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτό εγκρίθηκε δεύτερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5ον. Τη γρήγορη έγκριση, το Δεκέμβριο του 2008, μεταξύ των τεσσάρων πρώτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, διότι πριν από την έγκριση αυτή, όπως ισχύει και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορούσε να «ξεκινήσει» το ΕΣΠΑ.

Τα αποτελέσματα αυτής της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής ήταν:

1ον. Η καταχώρηση, από τον Μάϊο του 2009, των πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

2ον. Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2009, σε επίπεδα πάνω από το 40%, με τις σχετικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς δημόσιους φορείς να έχουν ξεπεράσει τα 13 δισ. ευρώ.

3ον. Οι εισπράξεις του ΕΣΠΑ από τα διαρθρωτικά ταμεία κατατάσσουν τη χώρα μας στην 5η θέση σε σχέση με το σύνολο των ποσών που έχει καταβάλλει η Επιτροπή στα 27 κράτη-μέλη της στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2009.

Δηλαδή, επί συνόλου 3,6 δισ. ευρώ που είχε πληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 27 κράτη-κράτη της, η Ελλάδα έλαβε το 8,23%.

Πολύ περισσότερα από ό,τι είχε δώσει σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία.

4η Παρατήρηση: Ο υπάρχον Αναπτυξιακός Νόμος, σε όλες τις εκδόσεις και τροποποιήσεις του, θέτει χαμηλά όρια έγκρισης μίας πρότασης, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών και να έχουν ήδη εγκριθεί σχεδόν 7.000 επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 13,8 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός, η συχνότητα και η ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα καταδεικνύει και την επιτυχία του Νόμου.

Ωστόσο, επειδή πολλές ήταν οι αρνητικές και απαξιωτικές θέσεις των Συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ για τον υπάρχοντα Επενδυτικό Νόμο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο προηγούμενος Επενδυτικός Νόμος των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο 2601/1998 υπολειπόταν σε επενδυτική δυναμική και αποτελεσματικότητα κατά πολύ του Νόμου της Ν.Δ.

Ο Νόμος 3299/2004 ενέκρινε την υλοποίηση υπερδιπλάσιων επενδυτικών σχεδίων με υπερτετραπλάσιο προϋπολογισμό στα 2/3 του χρόνου σε σχέση με το Νόμο 2601/1998.

[Βλέπετε Συνημμένο Πίνακα]