Ερώτηση για ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ερώτηση για ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

0 465

Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα οποία αποτελούν δομές του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ν.3369/2005) και ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Η ευρύτατη αποδοχή του εκπαιδευτικού ρόλου των Κ.Ε.Ε. από το σύνολο των ενήλικων πολιτών της χώρας αποδεικνύεται και από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς κατά την περίοδο 2004  – 2008  εκπαιδεύτηκαν 240.975 πολίτες με χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ. και το Ελληνικό Δημόσιο. Με βάση την εικόνα αυτή, η λειτουργία των ΚΕΕ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013» στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., με πρόβλεψη για το διάστημα 2008 – 2012 συνολικά 340.000 θέσεων εκπαίδευσης για τους πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση χρηματοδότησης του έργου των Κ.Ε.Ε ενώ τα στελέχη των Κ.Ε.Ε. και οι εκπαιδευτές δεν αμείβονται αν και απρόσκοπτα ασκούν τα καθήκοντά τους με οκτάωρη καθημερινή και αποκλειστική εργασία. Μεγαλύτερο, όμως,  πλήγμα για το φορέα αποτελεί η αδυναμία των στελεχών των 58 Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας καθώς και της ομάδας έργου που τα συντονίζει πανελλαδικά, να ανταποκριθούν στα καθημερινά αιτήματα πληθώρας πολιτών που επικοινωνούν και επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την έναρξη των τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2009 – 2010. Έντονος προβληματισμός εκφράζεται από τα στελέχη των Κ.Ε.Ε. για το εργασιακό τους μέλλον, αφού εργάζονται με συμβάσεις έργου οι οποίες – σύμφωνα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις – αναμένεται να καταργηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Προκύπτουν, επομένως, εύλογα ερωτήματα, τόσο για τη λειτουργία του φορέα, όσο και για την τύχη των 200 περίπου στελεχών αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναφορικά με:

  1. την επανέναρξη της χρηματοδότησης των Κ.Ε.Ε., την τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους τρίτους (προμηθευτές, συνεργεία καθαρισμού κλπ), τα στελέχη και προς τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές;
  2. την άμεση έναρξη υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα;
  3. την θεσμική – νομοθετική κατοχύρωση των Κ.Ε.Ε. με την άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων;
  4. την αξιοποίηση της εμπειρίας, καθώς και της ειδικής κατάρτισης των στελεχών των Κ.Ε.Ε.;

Έχει προβλεφθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας των ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο;