Ερώτηση για τα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας...

Ερώτηση για τα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Λαμίας

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Λαμίας (Μ.Τ.Ν.) είναι μία από τις μεγαλύτερες της επαρχίας καθώς εξυπηρετεί περί τους 90 μόνιμους ασθενείς και ως εκ τούτου επιβάλλεται να λειτουργεί σε τρείς ημερήσιες βάρδιες προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Όπως επισημαίνεται και από τον Σύλλογο Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση του Ν. Φθιώτιδας, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας και τα οποία εστιάζονται κυρίως στην ελλιπή στελέχωση της μονάδας με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, στην παλαιότητα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης αλλά και στην εγκατάσταση της μονάδας στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου Λαμίας.

Συγκεκριμένα, η έλλειψη προσωπικού στη Μ.Τ.Ν είναι αισθητή καθημερινά, καθώς υπηρετούν μόνο δύο Νεφρολόγοι που καλούνται να καλύψουν, εκτός από τους μόνιμους ασθενείς, τη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, καθώς και των νεφρολογικών ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές του νοσοκομείου.

Επιπλέον, η παλαιότητα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης δυσχεραίνει το ημερήσιο πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων των μόνιμων και έκτακτων περιστατικών, ενώ είναι βέβαιο, πως η ποιότητα ζωής των Νεφροπαθών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων, και από τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Δυστυχώς όμως, τα περισσότερα της Μονάδας έχουν συμπληρώσει χιλιάδες ώρες λειτουργίας, καθώς δουλεύουν σε τρεις βάρδιες ημερησίως και επομένως κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή τους το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στο χώρο που στεγάζεται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, καθώς αποτελεί το μόνο τμήμα του που δε μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο και εξακολουθεί να στεγάζεται στο υπόγειο του παλαιού Σανατορίου Λαμίας. Τα λειτουργικά προβλήματα εξαιτίας της κατάστασης αυτής είναι πολλά και σημαντικά, όπως η δυσχερής κάλυψη των ασθενών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, η αδυναμία τήρησης των συνθηκών υγιεινής, η στενότητα των αιθουσών αιμοκάθαρσης, η έλλειψη βοηθητικών χώρων, η απαξίωση του ιατρικού εξοπλισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη κατασκευής του νέου κτιρίου, που ετοιμάστηκε με ιδιωτική χρηματοδότηση, έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ.Υπουργός, 

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με:

1)      την προκήρυξη των θέσεων ιατρών που εκκρεμούν, καθώς και τη σύσταση των θέσεων ειδικευομένων  νεφρολόγων για τη Μ.Τ.Ν Λαμίας;

2)      την προμήθεια νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, σύγχρονης τεχνολογίας που να καλύπτουν πέραν της κλασικής αιμοκάθαρσης και όλες τις νέες μεθόδους αιμοκάθαρσης, όπως Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση on line και Αιμοδιαδιήθηση με ενδογενή επαναχορήγηση του υπερδιηθήματος;

3)      την προώθηση του θέματος  του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Νεφρολογικό τμήμα στη Λαμία;

Έχει προβλεφθεί κάποιος χρονικός ορίζοντας των ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο;