Αναφορά για την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Αναφορά για την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με την υποστήριξη του έργου τους από την Πολιτεία.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.1951/91 και του Π.Δ.32/92, καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη». Οι Εθελοντές Πυροσβέστες, των οποίων το έργο είναι τυπικό και άμισθο, είναι οι μοναδικοί επίσημα αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι εθελοντές στον τομέα της Πυρόσβεσης – Διάσωσης, αποτελώντας ουσιαστικά τον τρίτο μάχιμο κλάδο του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε όλη την Επικράτεια εκπαιδεύονται αποκλειστικά και μόνο, από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι κάτοχοι Ειδικής Υπηρεσιακής Κάρτας Εθελοντή Πυροσβέστη που χορηγεί η Υπηρεσία. Αποτελούν τμήμα της οργανικής μάχιμης δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και γενικότερα, συμβάλλουν στην εκπλήρωση του έργου και της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι 1.500 Έλληνες Εθελοντές Πυροσβέστες ζητούν από την Πολιτεία να τους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας, ώστε να μην αναγκάζονται να αγοράζουν με δικά τους έξοδα ότι απαιτείται, και τα οποία θα τους επιτρέπουν να επιτελούν το δύσκολο έργο τους, χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ζητά την υποστήριξη και τη συμπαράσταση της Πολιτείας, ώστε να  μπορέσουν να συνεχίσουν να υπηρετούν και να προστατεύουν τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον με τον ίδιο ζήλο που έκαναν έως σήμερα.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο του ζητήματος.