Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την προκήρυξη της Ι’...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την προκήρυξη της Ι’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για πρόσληψη 35 εργαζομένων στο Μουσείο των Δελφών

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009 η Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων εξέδωσε δύο προκηρύξεις  με Αρ. Πρωτ. Φ6/1/4858 και Φ6/1/4859 για την πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού 35 ατόμων για το Μουσείο των Δελφών, παρέχοντας προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από 3 έως και 5 Νοεμβρίου. Αν σε αυτό το εξαιρετικά ελάχιστο χρονικό περιθώριο, συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως η εν λόγω προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε μόνο στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσείου των Δελφών – όπως αποκαλύφθηκε και από τοπικές εφημερίδες (σας επισυνάπτω σχετικό άρθρο της εφημερίδας «Η Ώρα της Φωκίδας», Αρ. Φύλλου 853, 19.11.2009) – μας δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα αναφορικά με τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, αλλά και την ηθική και πολιτική ορθότητα της εν λόγω προκήρυξης.

Ερωτήματα και ανησυχίες που έρχονται σε αντίθεση με την προεκλογική ρητορεία, αλλά και τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ περί διαφύλαξης της αξιοκρατίας και της διαφάνειας για όλες τις προσλήψεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

 1. Εάν η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προκήρυξη της Ι’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για πρόσληψη 35 εργαζομένων στο Μουσείο των Δελφών συνάδει με τις ενδεδειγμένες πρακτικές και τις προθέσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου;

2. Εάν όντως η εν λόγω προκήρυξη αποκλίνει, όπως φαίνεται, από τις ενδεδειγμένες πρακτικές, αλλά και τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις αξιοκρατίας και διαφάνειας σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να προβείτε;