Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα για τις ενέργειες της κυβέρνησης για την οικονομία

Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα για τις ενέργειες της κυβέρνησης για την οικονομία

«Ο πολιτικός λόγος της Κυβέρνησης είναι εγκλωβισμένος σε αντιφάσεις, χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία, ασάφεια και ατολμία και εξαντλείται σε θεωρούμενες καινοτόμες και συμμετοχικές διαδικασίες.

Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής στον οικονομικό τομέα είναι επιζήμιο για τη χώρα, την πιστοληπτική της ικανότητα και το κόστος δανεισμού.»