Δελτίο Τύπου επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2010

Δελτίο Τύπου επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2010

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την κατάθεση του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2010, εγκλωβισμένη στις ανέφικτες προεκλογικές της υποσχέσεις, προσφεύγει σε λογιστικές πρακτικές επιζήμιες για τη χώρα και την πιστοληπτική της ικανότητα, και καταφεύγει σε υπαναχωρήσεις από τις δεσμεύσεις της.
 
Λογιστικές Πρακτικές
1.      Προχωρεί στη χορήγηση της 1ης δόσης του Έκτακτου Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα στο 2009, ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2009.
2.      Εισπράττει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για το έτος 2009, και μάλιστα με αυξημένους συντελεστές το 2010, αυξάνοντας σημαντικά τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους το 2010 (κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ).
3.      Επιβάλλει έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις και φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ύψους 1 δις. ευρώ που θα εισπραχθεί το 2010, ενισχύοντας τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2010.
4.      Εξοφλεί, το 2008 και το 2009, ένα μεγάλο μέρος των παλαιών οφειλών των νοσοκομείων (2,2 δις. ευρώ το 2009, ενισχύοντας το έλλειμμα του έτους αυτού), με αποτέλεσμα οι δαπάνες για τα νοσοκομεία να μειώνονται κατά 1,4 δις. ευρώ το 2010, μειώνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα.
5.      Μειώνει τις εξοπλιστικές δαπάνες το 2010, κατά 500 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας, όμως, τις αντίστοιχες δαπάνες για την παραλαβή εξοπλιστικών προγραμμάτων το 2009.
6.       Προχωρεί στην αύξηση της αγροτικής σύνταξης κατά 30 ευρώ το 2009, επιβαρύνοντας τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, ενώ προγραμματίζει μικρότερη αύξηση, ύψους 20 ευρώ, για το 2010, επιβαρύνοντας αντιστοίχως λιγότερο τις δαπάνες του νέου Προϋπολογισμού.
7.      Καταγράφει τις βασικές κατευθύνσεις δανεισμού και διαχειριστικών στόχων για το 2010, αποφεύγοντας όμως να αναφερθεί στο σχετικό ύψος του δανεισμού. 
 
Ασυνέπεια – Υπαναχωρήσεις
1.      Η χορήγηση του Έκτακτου Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχεται στα 1,07 δις. ευρώ από 1,6 δις. ευρώ που είχε προεκλογικά υποσχεθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2.      Το ύψος της ενίσχυσης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ανέρχεται στα 300 και 400 ευρώ και υπολείπεται των 500 ευρώ που είχε δεσμευθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε σχετική Πρόταση Νόμου που είχε καταθέσει (6.10.2008).
3.      Η Κυβέρνηση επιβάλλει έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις παρά την αντίθετη δέσμευσή της («Όχι λύσεις που εξαντλούνται σε έκτακτες εισφορές», Γ. Παπακωνσταντίνου, Ομιλία στη Βουλή, Προγραμματικές Δηλώσεις, 18.10.2009).
4.      Η Κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής στα έσοδα, παρά τη δέσμευσή της για ισορροπημένη μείωση του ελλείμματος για το 2010. Η πραγματικότητα είναι ότι τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,5 δις. ευρώ, και οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού να μειωθούν κατά 1 δις. ευρώ. 
5.      Η Κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε βενζίνη, ποτά και τσιγάρα, παρά τη δέσμευσή της για μη αύξηση των φόρων το 2010.
6.      Η Κυβέρνηση ενισχύει τα έσοδα το 2010 κυρίως με έκτακτα μέτρα παρά τη δέσμευσή της για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, εξέλιξη που δεν συμβαδίζει και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή με μόνιμα μέτρα αντιστοιχεί στο 1,65% του ΑΕΠ το 2010).
7.      Η εισοδηματική πολιτική του 2010, με τις αυξήσεις κατά 1,5% σε μισθούς και συντάξεις, θα καλύπτει, εάν καλύπτει, οριακά τον πληθωρισμό.
8.      Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία είναι μειωμένες κατά 5,9% το 2010, παρά τη σχετική δέσμευση της Κυβέρνησης για τόνωσή τους. Παράλληλα, καταργείται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και δεν θα χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης.
9.      Η Κυβέρνηση δεν προχωρεί στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του Ε.Κ.ΑΣ., παρά την προγραμματική δέσμευσή της (το σχετικό ύψος στον Προϋπολογισμό ανέρχεται στο 1,1 δις. ευρώ, όσο ήταν και το 2009).
10. Η Κυβέρνηση διατηρεί το εισπρακτικό μέτρο από την απόσυρση και ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων, παρά την κατάργηση του σχετικού μέτρου (καταργεί τη μείωση κατά 50% του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών).
 
Τα δίδυμα ελλείμματα (δημοσιονομικό και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) και δίδυμα χρέη (δημόσιο και εξωτερικό) απαιτούν την ανάληψη επώδυνων, αλλά ουσιαστικών, μέτρων για την πραγματική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Μέτρα που, προς το παρόν, απουσιάζουν από την ημερήσια διάταξη της Κυβέρνησης.