Μήνυμα του Χρ. Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας

Μήνυμα του Χρ. Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας

Η θέσπιση της 1ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία αποτελεί το έναυσμα σκέψης και συλλογισμού όλων μας για την προσωπική μας στάση και ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας. Τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που με γενναιότητα έδωσαν ένα νικηφόρο αγώνα για τη ζωή, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο και διασφαλίζοντας μία καλύτερη ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενεές.

 Οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας αποτελούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό και απαραίτητο συστατικό του κοινωνικού μας κεφαλαίου, συμβάλλοντας, με την εμπειρία του, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η συμβολή τους αυτή τους καθιστά πολύτιμους αρωγούς σε κάθε προσπάθεια και βήμα ανάπτυξης της κοινωνίας, ενώ, συνάμα, η προοπτική της ενεργούς και δυναμικής συμμετοχής τους στα κοινωνικά μας δρώμενα εφοδιάζει την καθημερινότητά τους με διάθεση και όρεξη για τη ζωή. Έτσι, δε βιώνουν αισθήματα παραίτησης από τη ζωή και απολαμβάνουν τις χαρές της.
 
Μία καθημερινότητα που καθίσταται περισσότερο εύκολη και ανώδυνη μέσα από τις κοινωνικές δράσεις, τα στοχευμένα προγράμματα, όπως η «Βοήθεια στο σπίτι», και τις παροχές υγείας της πολιτείας. Η πολιτεία μεριμνά για την εδραίωση ενός δικτύου πρόνοιας και φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων με στόχους τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη διατήρηση της ψυχοσωματικής τους υγείας.
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, ας φροντίσουμε όλοι να σταθούμε με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη κοντά στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και να προσπαθούμε καθημερινά ώστε να καταστήσουμε τη ζωή τους πιο ευχάριστη, πιο εποικοδομητική, πιο ανθρώπινη.