Μήνυμα του Χρ. Σταϊκούρα για την Επέτειο της Ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων...

Μήνυμα του Χρ. Σταϊκούρα για την Επέτειο της Ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως η ημέρα επετειακού εορτασμού της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ενός διεθνούς οργανισμού που με την ίδρυσή του σφράγισε το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και σηματοδότησε την αφετηρία μίας προσπάθειας 51 χωρών για την εδραίωση και διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Στα χρόνια που ακολούθησαν η προσπάθεια αυτή γιγαντώθηκε με τη συμμετοχή, πλέον, 192 κρατών-μελών, επιδιώκοντας και προωθώντας την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των κρατών, την επίτευξη της διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση των περιφερειακών και παγκοσμίων ζητημάτων, αλλά και την αποφυγή συγκρούσεων, την εδραίωση της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων των λαών του κόσμου, και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες του Οργανισμού αρκετά προβλήματα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν άλυτα, ενώ, σε καθημερινή βάση, υπογραμμίζεται η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση μιας σειράς νέων παγκόσμιων προκλήσεων. Έτσι, οι παρατεταμένες ένοπλες και καταστροφικές για τον άμαχο πληθυσμό συγκρούσεις, η εξάπλωση της τρομοκρατίας, τα συχνά φαινόμενα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διεύρυνση και διατήρηση της φτώχειας, και η αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθιστούν απαραίτητη την εδραίωση μια νέας παγκόσμιας αντίληψης πολυμερισμού με τον ΟΗΕ ως γνήσιο εκφραστή της. Μίας σύγχρονης και πλουραλιστικής προσέγγισης για τη διευθέτηση των σημαντικών διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση της θεσμικής υπόστασης του ΟΗΕ. Μίας νέας αντίληψης που θα επιδιώκει την ενδυνάμωση της συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών για την επίτευξη αξιόπιστων, βιώσιμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για μια πιο ειρηνική, ασφαλή, υγιή, και ευημερούσα διεθνή κοινότητα, για τις υπάρχουσες γενιές και τις γενιές που έπονται.