Δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα για τους απασχολούμενους σε προγράμματα Stage

Δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα για τους απασχολούμενους σε προγράμματα Stage

Η απόφαση της Κυβέρνησης για τα προγράμματα μαθητείας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από νέους στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (προγράμματα stage), θεσμός που υιοθετήθηκε, διατηρήθηκε και κληροδοτήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι πρόχειρη και λανθασμένη.
Πρόκειται για σκληρή απόφαση με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο για χιλιάδες νέους ανθρώπους (από τους οποίους αφαιρείται κάθε εργασιακή προοπτική) όσο και για τη λειτουργία του Δημοσίου (με προφανείς αρρυθμίες σε δημόσιες υπηρεσίες από την μαζική φυγή, χωρίς άμεση αντικατάσταση, των νέων ανθρώπων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες σε αυτές).
Η Κυβέρνηση, πριν λάβει την απόφασή της για κατάργηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, έπρεπε να προχωρήσει σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Να εξαντλήσει και να εμπλουτίσει με κοινωνικά δικαιότερες λύσεις τις πολιτικές της επιλογές.
Να διερευνήσει τις δυνατότητες:
  • Διατήρησης, έστω και περιορισμένης, της μοριοδότησης των συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα (stagiaires) στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
  • Μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, κατά τα πρότυπα των προγενέστερων διατάξεων των Π.Δ. 81/2003 και 164/2004, που προέβλεψαν ελάχιστη προϋπηρεσία 24 μηνών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.
  • Αναγνώρισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων κατά το χρόνο συμμετοχής στα προγράμματα, καταβολής των δεδουλευμένων σε όσους συμμετείχαν στα προγράμματα, χορήγησης του επιδόματος ανεργίας σε όσους διακόπτεται ή λύεται καθοιονδήποτε τρόπο η συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι το πολιτικό πλαίσιο των αποφάσεων της Πολιτείας θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές της ισονομίας και της αξιοκρατίας.
Να διακρίνεται όμως και για την κοινωνική του ευαισθησία.