Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΕΛΚ...

Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες – Οκτώβριος 2009

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, έλαβε μέρος στη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009.
 
Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν, αφενός στο Ιδεολογικό Κείμενο, του επικείμενου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναφορικά με την σημασία της φιλοσοφίας της «Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς» σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, και αφετέρου στις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μεταξύ των μελών της Επιτροπής διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις για τα καίρια προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινότητα, τα προγράμματα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Ο κ. Σταϊκούρας, μεταξύ άλλων, εστίασε τον προβληματισμό του στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και στις ευρύτερες επιπτώσεις αυτής στο ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό σύστημα, υπογραμμίζοντας πως καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη η λήψη αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών σε κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ευρωπαϊκού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου, τονίζοντας πως «θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας, προωθώντας περισσότερο ενεργητικές πρακτικές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας που διασφαλίζουν την άμεση επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας. Συνάμα, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του κράτους στην προώθηση και διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού σε κάθε διάσταση της οικονομίας, ενώ το νέο μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας οφείλει να βασιστεί στις σε νέες πηγές ανάπτυξης, όπως η γνώση, η έρευνα και καινοτομία, και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».
 
Οι απόψεις και προτάσεις του κ. Σταϊκούρα έγιναν στην πλειονότητά τους δεκτές από τα μέλη της Επιτροπής και ενσωματώθηκαν στο Ιδεολογικό Κείμενο που θα ψηφιστεί από το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκό Κόμματος στη Βόννη στις αρχές Δεκεμβρίου.