Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης αναφορικά με την...

Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης αναφορικά με την επέκταση της εξαίρεσης οικονομικής επιβάρυνσης από τα έξοδα μετακίνησης στύλων ή υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ σε όλους τους Δήμους της περιφέρειας και τις Κοινότητες

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στις 30 Ιουλίου 2009, μαζί με άλλους 24 Βουλευτές της Ν.Δ., ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, για την αναθεώρηση των υπαρχουσών συνθηκών σύμφωνα με τις οποίες, τα έξοδα μετακίνησης στύλων ή υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ επιβαρύνουν οικονομικά μονομερώς τους περιφερειακούς Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας μας, ενώ οι Δήμοι στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη εξαιρούνται, και το σχετικό κόστος το αναλαμβάνει η ίδια η ΔΕΗ.
 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αλλά και της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΔΕΗ, παρατηρείται αυξημένη οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και Κοινοτήτων για τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ στην περίπτωση εκτέλεσης έργων, όπως έργων οδοποιίας, ανάπλασης περιοχών, διαμόρφωσης πλατειών ή ακόμα και όταν υπάρξει αναγκαιότητα υπογειοποίησης του δικτύου, εφόσον πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς ή συνοικίες περιφερειακών δήμων. Ωστόσο, κατά παράδοξο τρόπο και εντελώς άδικα για τους περιφερειακούς δήμους και κατ’ επέκταση για τους πολίτες της επαρχίας, εξαίρεση από το κόστος μετακίνησης αποτελούν τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους «Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και Μείζονος Θεσσαλονίκης», δηλαδή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η μετατόπιση του δικτύου γίνεται με έξοδα της Επιχείρησης. Το σίγουρο είναι ότι οι μικρότεροι Δήμοι και ιδιαιτέρως οι περιφερειακοί έχουν φανερά μειωμένα έσοδα από ό,τι οι ΟΤΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και συνεπώς έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αναλάβουν το σχετικό κόστος και ως εκ τούτου να προχωρήσουν σε διαδικασία υπογειοποίησης του δικτύου ή και μετακίνησης στύλων της ΔΕΗ, όπου απαιτηθεί.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Υπουργός Ανάπτυξης ερωτάται εάν αναμένεται απόφαση της Διοίκησης της ΔΕΗ προκειμένου να επεκταθεί η εξαίρεση από την επιβάρυνση για τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ σε όλους τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας, όπως ισχύει στους ΟΤΑ των περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή να πραγματοποιηθεί ουσιαστική μείωση του κόστους που τελικώς επιβαρύνει τους πολίτες της περιφέρειας. Επιπλέον, ερωτάται ο κ. Υπουργός εάν προσδοκάται απόφαση από τη Διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να αναλαμβάνει η ΔΕΗ Α.Ε. εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τα έξοδα υπογείωσης υφισταμένου εναερίου δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης, και εάν αναμένεται να δοθούν κίνητρα στους Δήμους και τις Κοινότητες από το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).