Αναφορά προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης του...

Αναφορά προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης του Δήμου Αταλάντης

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Δήμου Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας καθώς και των κατοίκων της περιοχής, σχετικά με τα έντονα προβλήματα ηλεκτροδότησης του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Ειδικότερα, ο Δήμος Αταλάντης αντιμετωπίζει, για μεγάλη χρονική περίοδο, σημαντικό πρόβλημα από τις διαρκείς αυξομειώσεις ισχύος του ρεύματος, οι οποίες προκαλούν βλάβες στα αντλιοστάσια του Δήμου και δυσλειτουργία του δικτύου υδροδότησης, διογκώνοντας την ταλαιπωρία των πολιτών εξαιτίας των πολύωρων διακοπών νερού.
 
Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε την κατάσταση και με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης των παραπάνω ζητημάτων.