Εισήγηση στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί...

Εισήγηση στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου»

Σε περιόδους δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, όπως είναι η παρούσα, ανατρέχουμε, συχνά, σε υποδείγματα, καταστάσεις και δεδομένα που συνετέλεσαν στην πρόοδο της κοινωνίας μας.
Σε θεσμούς όπως είναι αυτός της ευεργεσίας.
Θεσμός που ακολουθεί με συνέπεια την ιστορική διαδρομή του ελληνικού έθνους.
Πράγματι η ιστορία του τόπου μας χαρακτηρίζεται από μία έντονη παράδοση εθνικής προσφοράς και ευεργεσίας που μετέτρεψε τη φιλοπατρία, τη φιλανθρωπία και το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε δράση και δημιουργία.
Βασικός πυλώνας αυτού του θεσμού της ευεργεσίας αποτελούν τα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας μας.
Ιδρύματα που, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναπτύξει μια έντονη ανθρωπιστική και πολιτιστική δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Ένα από τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα είναι το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
Ίδρυμα το οποίο έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 1.650 δωρεές σε 87 χώρες του κόσμου.
Ίδρυμα που η δράση του εστιάζεται κυρίως:
  • στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας,
  • στα λιγότερο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, και
  • στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Μία από αυτές τις κοινωφελείς πρωτοβουλίες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» είναι και η πρόταση για τη δημιουργία του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στην περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου Αθηνών.
Το εν λόγω υπερτοπικό πολιτιστικό πάρκο, πόλος πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, θα περιλαμβάνει:
  • τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,
  • το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και
  • το Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος», με χαρακτήρα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό.

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει τον οργανισμό προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το Κέντρο Πολιτισμού θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις υψηλότερες επαγγελματικές, μελετητικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Πρόκειται για μία πράξη ευεργεσίας και προσφοράς με σαφείς, με ευδιάκριτες, με σημαντικές κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος.
Πρωτοβουλία που αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου του πρώην Ιπποδρόμου Αθηνών και την πολυδιάστατη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότερα:
1ον. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του «Κέντρου Πολιτισμού» υπολογίζεται στα 450 εκ. ευρώ και αναλαμβάνεται από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το 2015, το Ίδρυμα προβλέπεται να προβεί στη δωρεά του «Κέντρου Πολιτισμού» στο Ελληνικό Δημόσιο, μεταφέροντάς του τον αποκλειστικό έλεγχο της διαχείρισης των λειτουργιών του και των οικονομικών του.
 
2ον. Η ανάπτυξη ενός πρότυπου πάρκου 170 περίπου στρεμμάτων και η κατασκευή των κτιρίων του Κέντρου στα πρότυπα της βιοκλιματικής και αειφόρου αρχιτεκτονικής. Αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν έναν ιδιαιτέρως σημαντικό πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή, αναβαθμίζοντας τη ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και διαμορφώνοντας ένα πόλο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
3ον. Η δημιουργία του νέου κτιρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει να φιλοξενηθούν στους χώρους του οι πλέον απαιτητικές παραστάσεις και θα δώσει τη δυνατότητα στο ευρύ Ελληνικό κοινό να πλησιάσει το χώρο της μουσικής και του πολιτισμού με ελκυστικό και σύγχρονο τρόπο.
4ον. Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού, η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να εμβαθύνουν στη γνώση.
5ον. Η ολοκλήρωση του έργου προσδοκάται να αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας έναν ιδανικό χώρο ψυχαγωγίας και αθλητισμού, έναν ισχυρό πνεύμονα πολιτισμού.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με το υπό συζήτηση σχέδιο Νόμου το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται να προβεί στις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου και να κυρώσει τις συμβάσεις μεταξύ του Ιδρύματος Νιάρχου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Καλείται, επί της ουσίας, να σταθεί αρωγός και συμμέτοχος σε μία σημαντική κοινωφελή πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Καλείται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου έργου.
Ενός οραματικού έργου με ευδιάκριτα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις όμορες περιοχές και για όλους τους κατοίκους που διαμένουν σ’ αυτές, αλλά και για την Πρωτεύουσα γενικότερα.
Για τους λόγους αυτούς, μαζί με τις ευχαριστίες για την τεράστια προσφορά του Ιδρύματος Νιάρχου στη χώρα διαχρονικά, προτείνω την Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου.