Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης αναφορικά με την Επέκταση της εξαίρεσης οικονομικής...

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης αναφορικά με την Επέκταση της εξαίρεσης οικονομικής επιβάρυνσης από τα έξοδα μετακίνησης στύλων ή υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ σε όλους τους Δήμους της περιφέρειας και τις κοινότητες

ΘΕΜΑ: Επέκταση της εξαίρεσης οικονομικής επιβάρυνσης από τα έξοδα μετακίνησης στύλων ή υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ σε όλους τους Δήμους της περιφέρειας και τις κοινότητες.
 
Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αλλά και της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΔΕΗ, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που επιβαρύνουν οικονομικά μονομερώς τους περιφερειακούς Δήμους και τις κοινότητες της χώρας μας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται η αυξημένη οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και Κοινοτήτων για τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ στην περίπτωση εκτέλεσης έργων, όπως έργων οδοποιίας, ανάπλασης περιοχών, διαμόρφωση πλατειών ή ακόμα και όταν υπάρξει αναγκαιότητα υπογειοποίησης του δικτύου εφόσον πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς ή συνοικίες περιφερειακών δήμων. Ωστόσο, κατά παράδοξο τρόπο και εντελώς άδικα για τους περιφερειακούς δήμους και κατ’ επέκταση για τους πολίτες της επαρχίας, εξαίρεση από το κόστος μετακίνησης αποτελούν τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους «Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και Μείζονος Θεσσαλονίκης», δηλαδή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η μετατόπιση του δικτύου γίνεται με έξοδα της Επιχείρησης. Το σίγουρο είναι ότι οι μικρότεροι Δήμοι και  ιδιαιτέρως οι περιφερειακοί έχουν φανερά μειωμένα έσοδα από ό,τι οι ΟΤΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αναλάβουν το σχετικό κόστος και ως εκ τούτου να προχωρήσουν σε διαδικασία υπογειοποίησης του δικτύου ή και μετακίνησης στύλων της ΔΕΗ, όπου απαιτηθεί.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  1.  Αναμένεται απόφαση από τη Διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου επεκταθεί η εξαίρεση από την επιβάρυνση για τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ σε όλους τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας, όπως ισχύει στους ΟΤΑ των περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή να πραγματοποιηθεί ουσιαστική μείωση του κόστους που τελικώς επιβαρύνει τους πολίτες της περιφέρειας; 
  2. Αναμένεται απόφαση από τη Διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να αναλαμβάνει η ΔΕΗ Α.Ε. εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τα έξοδα υπογείωσης υφισταμένου εναερίου δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης; 
  3. Τι κίνητρα αναμένεται να δοθούν στους Δήμους και τις Κοινότητες από το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ);