Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με το πρόβλημα...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με το πρόβλημα της καρπόπτωσης των ελαιόδεντρων του Νομού Φθιώτιδας

Την τελευταία περίοδο, όπως σας έχω ενημερώσει με σχετικές αναφορές προς το Υπουργείο στις 2 και 21 Ιουλίου του 2009, οι ελαιώνες του Νομού Φθιώτιδας αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα μικροκαρπίας και μεγάλης απώλειας κατά την εποχή της καρπόδεσης λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, συρρικνώνοντας σημαντικά την παραγωγή των ελαιοπαραγωγών και μειώνοντας, κατ’ επέκταση, το εισόδημά τους.
  
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και ποιες δράσεις προσδοκάται να προωθήσετε ώστε να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού Φθιώτιδας;