Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στη Β’ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στη Β’ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, σε εισήγησή του στη Β’ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 
«Η ιστορία του τόπου μας χαρακτηρίζεται από μία έντονη παράδοση εθνικής προσφοράς και ευεργεσίας που μετέτρεψε τη φιλοπατρία, τη φιλανθρωπία και το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε δράση και δημιουργία. Αναπόσπαστο τμήμα αυτής της παράδοσης αποτελούν τα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας μας που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτύξει έντονη ανθρωπιστική και πολιτισμική δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ένα από τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα με πλούσια προσφορά στον τόπο είναι το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
 
Μία από τις κοινωφελείς πρωτοβουλίες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» είναι και η πρόταση για τη δημιουργία του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στην περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου Αθηνών. Το εν λόγω  υπερτοπικό πολιτιστικό πάρκο θα περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος». Πρόκειται για μία πράξη ευεργεσίας και προσφοράς με σαφείς και σημαντικές κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος. Πρωτοβουλία που αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου του πρώην Ιπποδρόμου Αθηνών και την πολυδιάστατη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
 
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται να προβεί στις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου και να κυρώσει τις συμβάσεις μεταξύ του Ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου. Καλείται, επί της ουσίας, να σταθεί αρωγός σε μία σημαντική κοινωφελή πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου έργου.
 
Ενός οραματικού έργου με ευδιάκριτα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά οφέλη για τις όμορες περιοχές και για όλους τους κατοίκους που διαμένουν σ’ αυτές.»