Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των...

Δελτίο Τύπου από την Εισήγηση στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου έκτακτης εισφοράς»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην Εισήγησή του στη B΄ Σύνθεση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής επί του Σχεδίου Νόμου «Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και επιβολή ειδικού φόρου έκτακτης εισφοράς, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις», μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
 
«Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ενός συγκροτημένου και ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, με στέρεους και σταθερούς άξονες δράσης, αλλά και με συνεχείς συμπληρώσεις και προσαρμογές επί αυτού, ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα νέα δεδομένα.
 
Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μία νομοθετική πρωτοβουλία, με έντονη τη διάσταση της κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης, που αποσκοπεί στην προώθηση της δημοσιονομικής εξισορρόπησης, στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, στην αντιμετώπιση στρεβλώσεων της φορολογικής διαδικασίας, στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας διαστάσεων της οικονομίας, και στην αναβάθμιση σημαντικών δημοσίων θεσμών. Ειδικότερα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
 
1ον. Η υπαγωγή του δημοσίου τομέα σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την κατάρτιση, εξοικείωση και προσαρμογή στο λειτουργικό καθεστώς των επιχειρήσεων των ανέργων.
2ον. Η θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3ον. Η σύσταση του Τμήματος «Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες» στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων.
4ον. Η ίδρυση ειδικής μορφής νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ιδιωτικού σκάφους αναψυχής.
5ον. Ο προσδιορισμός της αξίας σκάφους για τον υπολογισμό του ΦΠΑ.
6ον. Η επιβολή ειδικού φόρου στα, σχετικά μεγάλα, ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ως αντιστάθμισμα των αυξημένων κοινωνικών δαπανών για λιμενικές υποδομές και υποστηρικτικές δομές.
7ον. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα, σχετικά μεγάλα, σκάφη αναψυχής, λαμβάνοντας υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα του ιδιοκτήτη, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα περιοχών της πατρίδας μας, και το ενδεχόμενο επιστροφής του συνόλου της έκτακτης εισφοράς σε υπόχρεους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
8ον. Η αναγνώριση για πρώτη φορά της έκπτωσης από το εισόδημα ολόκληρου του ποσού των δαπανών των φορολογουμένων για ιατρική περίθαλψη και για παροχή νομικών υπηρεσιών.
 
Η πορεία προς τον απεγκλωβισμό από την κρίση και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι δύσκολη. Απαιτεί αποφάσεις που δεν είναι ευχάριστες. Επιβάλλει γενναίες πολιτικές επιλογές. Προϋποθέτει την προσήλωση όλων μας στο δημόσιο συμφέρον. Επιβάλλει νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, που θα θωρακίσουν και θα διασφαλίσουν την πορεία της οικονομίας προς την πρόοδο και την ευημερία. Επιτάσσει τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 
Η Κυβέρνηση με υπευθυνότητα και συνέπεια παραμένει αταλάντευτη σε αυτή την πορεία, μακριά από τις εύκολες και ανώδυνες λύσεις του λαϊκισμού, της δημαγωγίας, της πολιτικής δοσοληψίας και της αοριστολογίας. Παραμένει σταθερή στο δρόμο της ευθύνης και της χρησιμότητας προς την κοινωνία. Στο δρόμο που θα μετατρέψει τη διεθνή κρίση σε εθνική ευκαιρία.»