Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΕΛΚ...

Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες – Ιούλιος 2009

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, έλαβε μέρος στη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009.
 
Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στο υπό διαβούλευση κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και για τις πολιτικές που εκπορεύονται από αυτή, εστιάζοντας στην ανάγκη για τη μακροοικονομική και νομισματική σταθερότητα, τη διασφάλιση του ελεύθερου εμπορίου, τη συνεχή επένδυση στη γνώση και τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και θέσεις για τις πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη συντομότερη και κοινωνικά πιο δίκαιη ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σταϊκούρας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχουν η προώθηση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διερεύνηση του ρόλου του κράτους στις ευρωπαϊκές οικονομίες την επόμενη μέρα της τρέχουσας κρίσης. Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας εστίασε στην πάγια θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και πρότεινε να συμπεριληφθεί στο υπό διαβούλευση κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζοντας πως «το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης έχει σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις και επιπτώσεις στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, καθιστώντας τη διευθέτησή του προτεραιότητα, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της Νοτίου Ευρώπης, αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι προαναφερθείσες θέσεις και προτάσεις, μετά από μία εποικοδομητική συζήτηση, έγιναν δεκτές σε πρώτη φάση από τα μέλη της Επιτροπής.