Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με ελλείψεις προσωπικού...

Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με ελλείψεις προσωπικού που παρουσιάζονται στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στα Περιφερειακά Ιατρεία των Δήμων Θεσσαλιώτιδας και Ξυνιάδος

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα των κατοίκων των Δήμων Δομοκού, Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδας του Νομού Φθιώτιδας, σχετικά με τις σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού που παρουσιάζονται στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στα Περιφερειακά Ιατρεία των παραπάνω Δήμων.
Όπως προκύπτει και από το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων που ανακοίνωσε το Κέντρο Υγείας Δομοκού, στα περισσότερα Τοπικά Δημοτικά Διαμερίσματα, κυρίως του Δήμου Ξυνιάδος, δεν υπάρχει πλέον αγροτικός ιατρός και οι κάτοικοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ηλικιωμένοι, είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε μεγαλύτερα διαμερίσματα για να εξετασθούν αλλά και να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Σε περιόδους μάλιστα που έχουν μειωθεί τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, οι υπερήλικες συνταξιούχοι ασθενείς καλούνται να μετακινηθούν με άλλο μέσο αλλά και να συνωστίζονται συγκεκριμένη ημέρα στο Περιφερειακό Ιατρείο Ξυνιάδος.
Επιπλέον, οι οργανικές θέσεις των αγροτικών ιατρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού δεν έχουν καλυφθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη τριών τουλάχιστον ιατρών τη στιγμή που το Κέντρο Υγείας Δομοκού καλείται να καλύψει τριανταέξι Δημοτικά Διαμερίσματα, τη φυλακή Δομοκού με περίπου 900 κρατουμένους, το Θεραπευτήριο Χρόνιων παθήσεων και επιπλέον τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. της περιοχής καθώς έχει λήξει η σύμβαση με τον ιδιώτη γιατρό.
 
Έπειτα από τα παραπάνω, οι κάτοικοι ζητούν άμεση, οριστική λύση, στο υπάρχον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στα Περιφερειακά Ιατρεία ώστε και να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.