Αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον μη...

Αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον μη έγκαιρο αλωνισμό των σιτηρών του Νόμού Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα των Δήμων Ξυνιάδος και Δομοκού του Νομού Φθιώτιδας αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε από τον μη  έγκαιρο αλωνισμό των σιτηρών στους παραπάνω Δήμους αλλά και γενικότερα στο Νομό Φθιώτιδας.
Πιο συγκεκριμένα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (καθημερινές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που σημειώθηκαν από τις 19 Ιουνίου έως και τις 8 Ιουλίου 2009) δεν επέτρεψαν τον έγκαιρο αλωνισμό των σιτηρών σε έκταση περίπου 40.000 στρεμμάτων στο Δήμο Ξυνιάδος και 10.000 στρεμμάτων στο Δήμο Δομοκού. Το γεγονός αυτό καθιστά το προϊόν όταν αλωνιστεί μη εμπορεύσιμο, με συνέπεια τη σοβαρή οικονομική ζημιά των τοπικών παραγωγών.
Οι Δήμοι Ξυνιάδος και Δομοκού, πληροφορήθηκαν από το κατάστημα του ΕΛΓΑ Λαμίας, ότι η εν λόγω ζημιά, βάσει του ισχύοντος κανονισμού, δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον Οργανισμό.
Έπειτα από τα ανωτέρω, και λόγω του ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει το σύνολο σχεδόν των σιτοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας, οι Δήμοι Ξυνιάδος και Δομοκού, ζητούν την ένταξη της ζημιάς σε καθεστώς ΠΣΕΑ προκειμένου να χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους σιτοπαραγωγούς.
Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε την κατάσταση και να με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ανωτέρω ζητήματος.