Αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απώλεια...

Αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απώλεια του καρπού στα ελαιόδεντρα της επαρχίας Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αταλάντης αναφορικά με πρόβλημα που πρόεκυψε στα ελαιόδεντρα επιτραπέζιας ελιάς στην επαρχία Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας για πρώτη φορά στα χρονικά της βρώσιμης ελιάς της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα ελαιόδεντρα την εποχή της αναπαραγωγής και ειδικότερα στην ανθοφορία τους ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, όταν έφτασε η εποχή της καρπόδεσης, στο μεγαλύτερο μέρος των ελαιώνων η απώλεια ήταν αρκετά μεγάλη. Οι ελαιοπαραγωγοί, αν και ανέμεναν μια ικανοποιητική ελαιοπαραγωγική χρονιά, οδηγούνται σε μείωση της παραγωγής.
Όμως εκτός από την καταστροφή του καρπού το μεγαλύτερο ποσοστό των ελαιόδεντρων επλήγει με πτώση του ελαιοκάρπου, όταν έχει διαμορφωθεί ο καρπός, γεγονός το οποίο συνέβη για πρώτη φορά στους ελαιώνες της περιοχής. Η απώλεια στο μεγαλύτερο μέρος του ελαιώνα, και ειδικότερα στην ποικιλία κονσερβολιά τύπου Αμφίσσης, αγγίζει το 100%, με συνέπεια από μια αρκετά καλή ελαιοπαραγωγική χρονιά οι περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί να συζητούν σήμερα ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν καθόλου με τη συλλογή του ελαιοκάρπου.
Έπειτα από τα ανωτέρω, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αταλάντης και οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να διαπιστώσουν και να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηριχθεί οικονομικά ο ελαιοπαραγωγός.
  
Επίσης ζητούν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ώστε το έργο της δακοκτονίας να είναι περισσότερο αποτελεσματικό συντελώντας και αυτό στο όποιο ελάχιστο ποσοστό ελαιοκάρπου έχει μείνει.
Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε την κατάσταση και να με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης των παραπάνω ζητημάτων.