Χαιρετισμός στις Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης για το Σπερχειό και το Περιβάλλον

Χαιρετισμός στις Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης για το Σπερχειό και το Περιβάλλον

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Όμιλο Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας και τους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για τον Σπερχειό και το Περιβάλλον.
Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απεικονίζει τη δομική περιβαλλοντική αλλαγή που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της αλόγιστης κατασπατάλησης φυσικών και ενεργειακών πόρων, της αυξανόμενης ρύπανσης του εδάφους και του αέρα, και της έντονης μόλυνσης και εξάντλησης των υδάτινων πόρων.
Μόλυνση που πλήττει, επιβαρύνει και απειλεί να καταστρέψει περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, αγροτικής και κοινωνικής σημασίας, όπως η Κοιλάδα του Σπερχειού και ο Μαλιακός κόλπος.
Ένα σπάνιο οικοσύστημα με ιδιαίτερη φυσική σημασία λόγω, κυρίως, των πλούσιων παραποτάμιων δασών, της πυκνής βλάστησης και των πανέμορφων πλατανοδάσων. Με σημαντική περιβαλλοντική σημασία, ως περιοχή ενταγμένη στο Πρόγραμμα NATURA 2000, λόγω της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας, της πλούσιας πτηνοπανίδας, και των ενδιαφέροντων φυτικών και υδρόβιων οργανισμών.
Με πλούσια αγροτική σημασία, λόγω αφενός του εύφορου και ευδόκιμου εδάφους της περιοχής του Σπερχειού που προσφέρεται για την ανάπτυξη σημαντικών καλλιεργειών και αφετέρου των πλούσιων αλιευτικών πόρων του Μαλιακού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγέθυνση της αγροτικής και περιφερειακής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.
Το πρόσφατο φαινόμενο θνησιμότητας των ψαριών στο Μαλιακό Κόλπο, όσο και αν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την Πολιτεία, ήρθε να υπογραμμίσει και να αναδείξει με το χειρότερο τρόπο το περιβαλλοντικό ζήτημα της περιοχής, επιβάλλοντας ετοιμότητα και εγρήγορση από όλους και απαιτώντας να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής,
 • με ένταση και αυστηροποίηση των ελέγχων στα εργοστάσια και τα ελαιοτριβεία της περιοχής,
 • με ενεργότερη δράση του Λιμενικού Σώματος,
 • με πληρέστερη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών,
 • με την προώθηση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας.
Η κατάσταση επιβάλλει, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, την προώθηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, αποφάσεων ορθολογικής διαχείρισης των ενεργειακών πηγών και πόρων, και πολιτικών για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.
Η Ελλάδα σεβόμενη πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως κράτος- μέλος της ΕΕ προωθεί ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα του οποίου είναι:
 • η συμμετοχή της χώρας μας στις τέσσερις μόλις χώρες της ΕΕ που βρίσκονται στο στόχο του Κιότο,
 • η απόκτηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η θεσμοθέτηση δεκαοκτώ νέων προστατευόμενων περιοχών,
 • η απόκτηση Εθνικού Κτηματολογίου,
 • η προώθηση 329 επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 1,2 δις ευρώ,
 • η κατάρτιση εθνικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας υδάτινων πόρων,
 • η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για τα επικίνδυνα απόβλητα, το κλείσιμο πάνω από 2.600 παράνομων χωματερών,
 • η επιβολή προστίμων 20 εκ. ευρώ σε βιομηχανίες κατόπιν περιβαλλοντικών ελέγχων,
 • η ενίσχυση των «πράσινων» μεταφορών.
Το σύνθετο ζήτημα της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να αντιμετωπισθεί με υπευθυνότητα, έγκαιρο προγραμματισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό, σωστή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερόμενων μερών.
Ωστόσο, κάθε πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος έχει ως βασική προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή πρώτα απ’ όλα των ίδιων των πολιτών.
Όλοι μας, συνεπώς, οφείλουμε να αποδεικνύουμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, ώστε να καταστεί πράξη το ανθρώπινο δικαίωμα για βιώσιμο περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη.
Η περιβαλλοντική ευαισθησία, η οικολογική ευαισθησία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κανενός.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να χαιρετίσω τις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για το Σπερχειό, να συγχαρώ για ακόμα μια φορά τους διοργανωτές και να δηλώσω πως θα είμαι αρωγός στην προσπάθεια προστασίας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής ποιότητας της Κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού και του Μαλιακού Κόλπου».