Ναυτεμπορική: Προώθηση μέτρων για ευημερία των πολιτών

Ναυτεμπορική: Προώθηση μέτρων για ευημερία των πολιτών

Η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και η διαδικασία ολοκλήρωσης του κοινοτικού εγχειρήματος, πλήττονται κατά την τρέχουσα περίοδο από τις επιπτώσεις της ιδιαιτέρως έντονης και διαρκώς μεταλλασσόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι πρόσφατες, επί το δυσμενέστερο, εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη, αλλά και για πολλές οικονομίες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλημάτισαν για ακόμα μία φορά, τους τελευταίους μήνες, τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς, υπογραμμίζοντας την καθοριστική σημασία της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών για την πορεία της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, εξέδωσε, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαρσοβία για τις Ευρωεκλογές του 2009, έκτακτο ψήφισμα για την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, εμπεριέχοντας σ’ αυτό τις πρόσφατες εξελίξεις και εκτιμήσεις, αλλά και τους προτεινόμενους άξονες πολιτικής για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς που θα βασίζεται στη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων (μακριά όμως από πρακτικές προστατευτισμού), στην τόνωση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην προώθηση προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης, έρευνας, καινοτομίας και «πράσινης» επένδυσης, στην άμεση χρηματοδοτική στήριξη της πραγματικής οικονομίας, κυρίως, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα (κάτι που δεν γίνεται με επάρκεια σήμερα), και στη διατήρηση, με σχετική ευελιξία, του στόχου της δημοσιονομικής σταθερότητας, με έμφαση στην επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών.
 
Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται η λήψη και προώθηση μέτρων, πρωτοβουλιών και πολιτικών, σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικής συνεργασίας και συντονισμού των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, αναφορικά με:
  1. Την υποστήριξη για την άμεση κατάληξη του αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα.
  2. Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αντιμετωπίζοντας με ταχύτητα το πρόβλημα των «τοξικών προϊόντων» και επαναπροσδιορίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί πάλι την πραγματική οικονομία.
  3. Τη βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεριμνώντας παράλληλα για την ενδυνάμωση της διαφάνειας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
  4. Την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με την εδραίωση ενός συντονισμένου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
  5. Την προώθηση ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει και τη λειτουργία των hedge funds, διασφαλίζοντας την επαρκή διαχείριση του κινδύνου που αναλαμβάνουν και αποτρέποντας την ανάπτυξη συστημικών κινδύνων.
  6. Την ανάπτυξη παγκόσμιων κανόνων που θα αφορούν τους φορολογικούς παραδείσους των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και άλλα μη συνεργαζόμενα σχετικά κέντρα.
  7. Τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να τερματιστεί η συχνή σύγκρουση συμφέροντος που παρατηρείται, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου, η διαφάνεια και η ποιότητα των δραστηριοτήτων τους και να διασπαστεί η ολιγοπωλιακή φύση του κλάδου.
  8. Την αλλαγή του καθεστώτος αποδοχών των υψηλόβαθμων στελεχών δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση σύνδεση των αποδοχών τους με την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων με τα οποία αυτές σχετίζονται.
Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέχουσας δυσμενούς κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας με διορατικότητα και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύης, συνεννόησης και συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για τη σταθεροποίηση και ευρωστία των χρηματοπιστωτικών αγορών και για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μία ανάκαμψη, ευθυγραμμισμένη στις αρχές και αξίες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.