Μήνυμα του Χρήστου Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Μήνυμα του Χρήστου Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Η 31η Μαΐου ορίστηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος.
Το κάπνισμα αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως. Δυστυχώς όμως, παρά τις βλαβερές έως και θανατηφόρες συνέπειες που μπορεί να επιφέρει, η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην κατά κεφαλήν κατανάλωση καπνού. Είναι, μάλιστα, η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία παρατηρείται αύξηση του καπνίσματος, ιδιαίτερα στους εφήβους.
Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη μείωση του καπνίσματος και επιχειρείται να ελεγχθεί το φαινόμενο, τόσο μέσω ενδελεχούς ενημέρωσης όσο και νομοθεσίας.
Ήδη κατά την τελευταία πενταετία το Ελληνικό δίκαιο έχει εναρμονιστεί με τις εκάστοτε Κοινοτικές Οδηγίες που κατατείνουν στην καταπολέμηση της βλαβερής επίδρασης του καπνίσματος. Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται και στη χώρα μας, πλήρως το κάπνισμα σε συγκεκριμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
Οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού και την προστασία των μη καπνιζόντων είναι αναμφισβήτητα θεμιτές, εντούτοις η αποδοχή τους θα πρέπει να υπερκεράσει την ουσιαστική διάσταση ηθικών, νομικών και κοινωνικών σκοπέλων που εγείρει η απαγόρευση προσεγγίζοντας με ευαισθησία τους καπνίζοντες, συνυπολογίζοντας το δικαίωμά τους στην επιλογή.
Το ζήτημα, όμως, που εν τέλει τίθεται, δεδομένων και των διαπιστώσεων για την επιβλάβεια του καπνού είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η διάδοση του καπνίσματος αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και αφορά τόσο τους καπνιστές όσο και τους μη καπνιστές. Αποτελεί, λοιπόν, χρέος κάθε ευνομούμενης πολιτείας να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές που θα προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και θα οδηγήσουν σε ποιοτική αναβάθμιση της ζωής όλων των πολιτών.