Η Νίκη: Ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

Η Νίκη: Ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα (29 και 30 Απριλίου) πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαρσοβία, όπου ψηφίστηκε η Διακήρυξη του Κόμματος για τις Ευρωεκλογές. Μέσα στις 35 σελίδες της Διακήρυξης, και με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρή Ευρώπη για τους πολίτες» (Strong for the people), εμπεριέχονται οι αρχές, οι άξονες δράσεις και οι πολιτικές με την υλοποίηση των οποίων η Ευρωπαϊκή κοινότητα εκτιμάται ότι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει με επιτυχία την τρέχουσα δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Περιέχονται προτάσεις και λύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Ευρώπης, στοχεύοντας σε μία ενιαία εικόνα για όλη την Ευρώπη, παράλληλα και συμπληρωματικά προς τις εθνικές καμπάνιες των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
 
Ειδικότερα, η Διακήρυξη περιλαμβάνει πέντε άξονες δράσεις, οι οποίοι με τη σειρά τους περιλαμβάνουν αντίστοιχες πολιτικές που μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:
 
1ος Άξονας) Η δημιουργία ευημερίας για όλους τους πολίτες, μέσω α) της εδραίωσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της απασχόλησης, β) της θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γ) της ενίσχυσης του εμπορίου και των επενδύσεων (μακριά όμως από πρακτικές προστατευτισμού), δ) της τόνωσης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ε) της προώθησης της έρευνας και της τεχνολογίας, ζ) της τόνωσης των ‘πράσινων’ επενδύσεων, και η) της διατήρησης, με σχετική ευελιξία, του στόχου της δημοσιονομικής σταθερότητας.
 
2ος Άξονας) Η εδραίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη, μέσω α) της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, β) της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και του εμπορίου λευκής σαρκός, και γ) της διασφάλισης της επάρκειας και της ποιότητας των τροφίμων, με τη χάραξη μιας νέας αγροτικής πολιτικής.
 
3ος Άξονας) Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω α) της προώθησης της πράσινης τεχνολογίας, β) της μείωσης της χρήσης ενεργειακών πηγών με υψηλή έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα, γ) της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και δ) της διαπραγμάτευσης στην αγορά των εκπομπών ρύπων ως κίνητρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
 
4ος Άξονας) Η αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, μέσω α) της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης, β) της ενσωμάτωσης στις εθνικές δράσεις πολιτικών για την προστασία και ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, γ) της ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και της στενότερης συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης, και δ) της προσέλκυσης νέων και ταλαντούχων εργαζομένων.
 
5ος Άξονας) Η ενίσχυση του ρόλου της ενωμένης Ευρώπης στο διεθνές στερέωμα, μέσω α) της ενίσχυσης του ρόλου και των ελεγκτικών μηχανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ηνωμένων Εθνών, β) της ενίσχυσης της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, και γ) της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται, τους επόμενους μήνες, να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με διορατικότητα και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύης, συνεννόησης, συναίνεσης και συνεργασίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Μία ανάκαμψη, ευθυγραμμισμένη με τις αρχές και αξίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την κοινωνική οικονομία της αγοράς, που θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.