Δελτίο Τύπου από την Αναφορά προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας...

Δελτίο Τύπου από την Αναφορά προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τα αιτήματα των Εθελοντών Μακράς Θητείας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε αναφορά προς τα  Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τα αιτήματα που απασχολούν το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα των Εθελοντών Μακράς Θητείας.

Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) προσελήφθησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τον Ν. 1513/1985 ως «Οπλίτες Πενταετούς Υπηρεσίας» (Ο.Π.Υ.). Οι πρώτοι εισήχθησαν το 1985 στο Στρατό Ξηράς ενώ ο θεσμός επεκτάθηκε στο  Πολεμικό Ναυτικό το 1989 και στην Πολεμική Αεροπορία τον Ιούνιο του 1990 αντίστοιχα ως ανεξάρτητη προέλευση με ξεχωριστή επετηρίδα. Ο ανωτέρω θεσμός του Ο.Π.Υ. μετονομάστηκε και αναβαθμίστηκε με το Ν.2109/1992 σε «Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας» (Ε.Π.Υ.). Το προσωπικό προέλευσης Ε.Π.Υ. μετά την παρέλευση της πενταετίας, με ενυπόγραφη δήλωσή του παραμένει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και ονομάζεται «Εθελοντές Μακράς Θητείας» (Ε.Μ.Θ.) ενώ εξομοιώνεται μισθολογικά, έχει τα ίδια δικαιώματα – υποχρεώσεις και διέπεται από τις ίδιες διατάξεις σε θέματα πειθαρχίας με τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη εκ παραγωγικών σχολών και με βάση τους κείμενους Κανονισμούς. Το προσωπικό των ΕΜΘ τα πέντε πρώτα χρόνια της θητείας τους ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ συνταξιοδοτικά, ενώ υγειονομικά όπως οι υπόλοιποι στρατιωτικοί. Μετά τα πέντε χρόνια υπηρεσίας, όποιοι παρέμεναν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ασφαλίζονταν στο Δημόσιο και συνταξιοδοτούνταν από αυτό.
Έπειτα όμως, τους ενέταξαν στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι διπλάσιοι χρόνοι από εξάμηνα, μάχιμη πενταετία, καταδυτικά και πτητικά να χάνονται, διότι το ΙΚΑ δεν έχει στο νομικό καθεστώς λειτουργίας του διάταξη που να προβλέπει όμοιες περιπτώσεις και να υπολογίζει διπλάσια χρόνια. Επιπλέον, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είναι η μόνη κατηγορία στρατιωτικών που δεν έχει μονιμοποιηθεί, καθώς ακόμα και οι νεότεροι τους ΕΠ.ΟΠ μονιμοποιούνται ύστερα από επτά έτη υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, βαθμολογικά εξελίσσονται μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή.
Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ. Βουλευτής με την αναφορά που κατέθεσε επιθυμεί να  ενημερωθεί για την πρόοδο υλοποίησης των αιτημάτων των Εθελοντών Μακράς Θητείας αναφορικά με τα ζητήματα της μονιμοποίησής τους, της βαθμολογικής εξέλιξής τους με ξεχωριστή και παράλληλη επετηρίδα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζει τις οργανικές θέσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών Παραγωγικών Σχολών, αλλά και της τακτοποίησης των συνταξιοδοτικών τους θεμάτων ώστε να τους αποδοθεί συνολική σύνταξη από το Δημόσιο όπως συμβαίνει για τα υπόλοιπα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όλων των κατηγοριών.