Απογευματινή: Ισχυρή Ευρώπη για τους πολίτες

Απογευματινή: Ισχυρή Ευρώπη για τους πολίτες

Την προηγούμενη εβδομάδα (29 και 30 Απριλίου) πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αφορμή τις προσεχείς ευρωεκλογές. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε η Διακήρυξη (Μανιφέστο) του Κόμματος για τις ευρωεκλογές, διακήρυξη που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον τελευταίο ένα χρόνο από τα κόμματα μέλη του, μεταξύ των οποίων και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Μέσα στις 35 σελίδες της διακήρυξης, και με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρή Ευρώπη για τους πολίτες» (Strong for the people), εμπεριέχονται οι αρχές, οι άξονες δράσεις και οι πολιτικές με την υλοποίηση των οποίων η ευρωπαϊκή κοινότητα εκτιμάται ότι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει με επιτυχία την τρέχουσα δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.
Περιέχονται προτάσεις και λύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα (οικονομία, ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή, προστασία περιβάλλοντος, δημογραφικό) που απασχολούν τους πολίτες της Ευρώπης, στοχεύοντας σε μία ενιαία εικόνα για όλη την Ευρώπη, παράλληλα και συμπληρωματικά προς τις εθνικές καμπάνιες των κομμάτων του Κόμματος.
Η διακήρυξη περιλαμβάνει πέντε άξονες δράσεις:
 • Τη δημιουργία ευημερίας για όλους τους πολίτες.
 • Την εδραίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη.
 • Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης.
 • Την ενίσχυση του ρόλου της ενωμένης Ευρώπης στο διεθνές στερέωμα.
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές πολιτικές σε κάθε άξονα δράσης μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:
 
Δημιουργία ευημερίας για όλους τους πολίτες
 • Η εδραίωση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μέσω της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της απασχόλησης.
 • Η θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, τη βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου.
 • Η ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων, μακριά, όμως, από πρακτικές προστατευτισμού.
 • Η τόνωση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.
 • Η τόνωση των ‘πράσινων’ επενδύσεων.
 • Η διατήρηση, με σχετική ευελιξία, του στόχου της δημοσιονομικής σταθερότητας, με έμφαση στην επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών.
Εδραίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη
 • Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Europol.
 • Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του εμπορίου λευκής σαρκός με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω της βελτίωσης του συστήματος ελέγχου συνόρων FRONTEX, της δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και της ενεργοποίησης της Γαλάζιας Κάρτας για τη νόμιμη μετανάστευση.
 • Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας των τροφίμων με τη χάραξη μιας νέας αγροτικής πολιτικής.
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Η προώθηση της πράσινης τεχνολογίας μέσω της ενίσχυσης της σχετικής έρευνας και καινοτομίας.
 • Η μείωση της χρήσης ενεργειακών πηγών με υψηλή έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα.
 • Η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο η παραγωγή τους να αποτελέσει το 20% του ενεργειακού μίγματος μέχρι το 2020.
 • Η διαπραγμάτευση στην αγορά των εκπομπών ρύπων ως κίνητρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης
 • Η ενίσχυση της βιωσιμότητας των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης, με ενίσχυση και των ιδιωτικών συστημάτων.
 • Η ενσωμάτωση στις εθνικές δράσεις πολιτικών για την προστασία και ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας (ευελιξία για τα εργαζόμενα ζευγάρια, καλύτερη και περισσότερη φροντίδα για τα παιδιά, κίνητρα για τις οικογένειες κ.α.)
 • Η ενίσχυση της δια βίου μάθησης και η στενότερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Η προσέλκυση νέων και ταλαντούχων εργαζομένων ώστε η Ευρωπαϊκή οικονομία να καταστεί πιο ανταγωνιστική και πιο δυναμική.

Ενίσχυση του ρόλου της ενωμένης Ευρώπης στο διεθνές στερέωμα

 • Η ενίσχυση του ρόλου και των ελεγκτικών μηχανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ηνωμένων Εθνών.
 • Η ενίσχυση της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε μιας.
Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέχουσας δυσμενούς κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας με διορατικότητα και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύης, συνεννόησης και συνεργασίας, στοιχεία που εκπορεύονται από τις αρχές και τις αξίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Αρχές και αξίες για μια Ευρώπη ισχυρή, ευημερούσα, ασφαλή και κοινωνικά υπεύθυνη για τους πολίτες της.
Αρχές και αξίες ικανές να οδηγήσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της δημοκρατίας και της προόδου στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.