Απογευματινή: Έξι λόγοι για να ενισχύσουμε το ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ.

Απογευματινή: Έξι λόγοι για να ενισχύσουμε το ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ.

Στις εκλογές της 7ης Ιουνίου οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καλούνται, σε μία ιδιαιτέρως δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, να αποφασίσουν για το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινότητας και να αναδείξουν τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις που θα προωθήσουν την πορεία κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Στις πολιτικές δυνάμεις αυτές συγκαταλέγεται η παράταξη της ΝΔ, η οποία υπερτερεί – έναντι των άλλων πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας – στη διεκδίκηση της ψήφου του Ελληνικού λαού για έξι ουσιώδεις λόγους.
 
1ος λόγος: Το πλούσιο κυβερνητικό έργο που έχει επιτελεστεί. Την τελευταία πενταετία η χώρα, με τις όποιες καθυστερήσεις, έχει εισέλθει σε μία πορεία μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών σε καίριους τομείς δράσης με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, την τόνωση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής (ενεργειακές συμφωνίες, εξυγίανση δημοσίων επιχειρήσεων, ασφαλιστική μεταρρύθμιση, στρατηγικές συμφωνίες, δημοσιονομική προσαρμογή, φορολογική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, ενίσχυση των υποδομών, κ.α.).
 
2ος λόγος: Οι ορθές, υπεύθυνες και διορατικές επιλογές της Κυβέρνησης για τη μείωση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση της ΝΔ, έγκαιρα και αποφασιστικά, μακριά από ανέξοδες δόσεις υποσχεσιολογίας, παροχολογίας και κινδυνολογίας εντός και εκτός συνόρων, ανέπτυξε και αναπτύσσει στοχευμένες δράσεις. Προχώρησε στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, οι βασικοί άξονες του οποίου είναι η διατήρηση των θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και η θωράκιση της απασχόλησης, η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και η ενίσχυση των περισσότερο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών ομάδων και κλάδων. Αποτέλεσμα αυτών των επιλογών είναι η Ελληνική οικονομία, εν μέσω της σφοδρότερης μεταπολεμικής κρίσης, να παρουσιάζει περισσότερες, σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, αντοχές και δυνατότητες – σύμφωνα και με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
3ος λόγος: Η ιδεολογική υπεροχή της ΝΔ με την προσήλωση στις αρχές και αξίες του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς όπως αναφέρεται και στη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Φιλοσοφία που αντανακλά τα αιτήματα μιας ελεύθερης κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, ο συνδυασμός των οποίων καταλήγει σε ένα μείγμα αγοράς και κράτους που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινωνίας, αλλά ορίζεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στις απόψεις περί ελάχιστου και μέγιστου κράτους.
 
4ος λόγος: Η ισχυρή και ανανεωμένη υποψήφια ομάδα της ΝΔ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ψηφοδέλτιο εκφράζει ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα και συγκροτείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, με σημαντική καταξίωση στις επιστήμες και στον επαγγελματικό στίβο. Προσωπικότητες που είναι σε θέση να προωθήσουν και να διεκδικήσουν με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, προασπίζοντας, συνάμα, την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 
5ος λόγος: Η συνέπεια της ΝΔ στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Η ΝΔ αποτελεί την παράταξη των μεγάλων και απόλυτα δικαιωμένων πολιτικών επιλογών, χωρίς τις οποίες η Ελλάδα θα πελαγοδρομούσε στους τρίτους δρόμους του δογματισμού και του ανεύθυνου λαϊκισμού. Είναι το πραγματικό ευρωπαϊκό κόμμα της χώρας που παραμένει, με συνέπεια, σταθερό στις ιδέες και αξίες του Κωνσταντίνου Καραμανλή για μία ευημερούσα Ελλάδα σε μία ισχυρή Ενωμένη Ευρώπη, προωθώντας και ακολουθώντας απαράκλητα την ενοποιητική διαδικασία, μακριά και πέρα από αντιφατικές, τυχοδιωκτικές και ευκαιριακές προσεγγίσεις που χαρακτήρισαν την κεντροαριστερά στην Ελλάδα.
 
6ος λόγος: Η συμμετοχή της ΝΔ στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας. Η ομάδα της ΝΔ κατάφερε, μέσα από μία διαδικασία πολύμηνων διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, να επιτύχει την ενσωμάτωση στο προεκλογικό διακηρυκτικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος των θέσεων της παράταξης για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος με την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, την αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου, τη δυνατότητα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, την ανάδειξη του σεβασμού της αρχής της καλής γειτονίας και τη δυνατότητα ίδρυσης ευρωπαϊκής ακτοφυλακής.
 
Για τους προαναφερθέντες λόγους ενισχύουμε το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ για μία Ευρώπη δημοκρατίας, ασφάλειας, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, με ισχυρό διεθνή ρόλο και ενιαία φωνή στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.