Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Τροπολογιών του Σχεδίου Νόμου «Εταιρείες...

Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Τροπολογιών του Σχεδίου Νόμου «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις»

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου ενσωματώνει τις ρυθμίσεις για την εισοδηματική πολιτική και την έκτακτη οικονομική εισφορά.
Περιλαμβάνει δύσκολα, δυσάρεστα, αλλά αναγκαία, έκτακτα μέτρα όπως επιτάσσουν οι έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση.
Έκτακτα μέτρα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και δικαιοσύνης.
Έκτακτα μέτρα για την δίκαιη αναδιανομή των επιπτώσεων της κρίσης.
Έκτακτα μέτρα ώστε όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα να συνεισφέρουν περισσότερο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.
Ειδικότερα, με τις σχετικές ρυθμίσεις:
1ον. Χορηγείται και προκαταβάλλεται εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής σε φυσικά πρόσωπα με βάση το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και συντάξεών τους, απαλλαγμένο από κάθε φόρο εισοδήματος, τέλος ή κράτηση.
2ον. Επιβάλλεται εφάπαξ έκτακτη οικονομική εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με συνολικό ατομικό εισόδημα που υπερβαίνει τις 60.000€ για το οικονομικό έτος 2008.
3ον. Ορίζεται, για το έτος 2009, η μη καταβολή ποσοστιαίων ή άλλων αυξήσεων για τους μισθούς των δικαστικών λειτουργών και των γιατρών του ΕΣΥ, για τους οποίους έχουν πρόσφατα θεσπιστεί νέα μισθολόγια.
 
Με τα παραπάνω στοχευμένα μέτρα, η Κυβέρνηση, με υπευθυνότητα και διορατικότητα, επιδιώκει:
1ον. Την ενίσχυση, στα όρια βέβαια αντοχής της Ελληνικής οικονομίας, των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων, καθώς οι χαμηλόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι λαμβάνουν, μέσω των εφάπαξ βοηθημάτων, σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις από αυτές που θα προέκυπταν εάν εφαρμοζόταν η κλασική εισοδηματική πολιτική.
Για 213.000 χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους και για μεγάλο μερίδιο χαμηλοσυνταξιούχων η εφάπαξ ενίσχυση των 300€ και 500€ για μισθούς και συντάξεις είναι βοήθημα πολλαπλάσιο του εκτιμώμενου πληθωρισμού. Ειδικότερα:
  • Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 500€ αντιστοιχεί σε αυξήσεις των μισθών από 2,4% ως 5,0% και των συντάξεων από 4,5% ως 7,3% των φυσικών προσώπων που θα λάβουν το βοήθημα.
  • Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 300€ μεταφράζεται σε αυξήσεις των μισθών από 1,3% ως 2,4% και των συντάξεων από 3,3% ως 4,5% των φυσικών προσώπων που θα λάβουν το βοήθημα.
2ον. Τη διατήρηση της ουσιαστικής αύξησης του εισοδήματος όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα επίπεδα του 1,0%-1,5% για το 2009, όπως αυτή προέκυψε από τη μείωση κατά 2% των συντελεστών φόρου με βάση τους οποίους υπολογίζονται από 1-1-2009 οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος.
Με βάση τη ασκούμενη φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης, όλοι οι φορολογούμενοι έχουν ωφεληθεί από τη μείωση της φορολογικής κλίμακας και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου, ενώ υπάρχει σχετική δέσμευση για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 2010 και μετά.
 
3ον. Τη συμμετοχή όλων, ανάλογα με το εισόδημά τους, στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και στην εφαρμογή μιας μικρής κλίμακας αναδιανεμητικής πολιτικής εισοδήματος, στην κατεύθυνση, όσο το δυνατόν, πιο δίκαιης αναδιανομής των επιπτώσεων και του κόστους της οικονομικής κρίσης.
Έτσι, 128.000 πολίτες, το 1,5% των φυσικών προσώπων, που κατατάσσονται στα υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα θα σηκώσουν το βάρος της έκτακτης εισφοράς.
Έκτακτη εισφορά που προσδοκάται ότι θα αποδώσει 274 εκ. €, από τα οποία τα 162 εκ. € αναμένεται να καταβληθούν από φυσικά πρόσωπα με εισόδημα άνω των 100.000€.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ και να προτείνω να εξεταστεί η περίπτωση περαιτέρω διαφοροποίησης των κλιμακίων στα υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα έτσι ώστε να καταστεί κοινωνικά δικαιότερη η επιβολή της έκτακτης οικονομικής εισφοράς.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οι υπό συζήτηση δύσκολες, έκτακτες αλλά αναγκαίες ρυθμίσεις εισοδηματικής πολιτικής εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού εθνικού σχεδίου, με σταθερούς και στέρεους άξονες, για την έξοδο της χώρας από την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία με τις όσο το δυνατόν λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι προωθούμενες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για:
  • Τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του Ε.Κ.Α.Σ. που αναμένεται να ωφελήσει 60.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Τον καθορισμό νέου μισθολογίου για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο από 1-1-2010, με τη δημιουργία ενιαίου συστήματος καταβολής επιδομάτων.
  • Την αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης, ειδοποίησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να υπερψηφίσουμε και την τροπολογία του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου.