Ερώτηση Βουλευτών της ΝΔ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων...

Ερώτηση Βουλευτών της ΝΔ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναφορικά με την Παροχή Δωρεάν ή Χαμηλού Κόστους Οικοδομικών Αδειών στην Ελληνική Ύπαιθρο

Η ελληνική ύπαιθρος μέσα από την ιστορική πορεία της συγκρότησε ένα μοντέλο κοινωνικοοικονομικής επιβίωσης το οποίο βοήθησε στη συγκράτηση του πληθυσμού και στην παραγωγή πολιτισμού κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Οι σύγχρονοι όμως όροι εμπορευματικής παραγωγής και το εντελώς διαφοροποιημένο σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών μετέβαλαν ριζικά τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί και παγιωθεί για αιώνες, με αποτέλεσμα να δείχνει σημάδια εγκατάλειψης και μαρασμού. Η ελληνική ύπαιθρος χρειάζεται ενίσχυση για να ξεφύγει από τις συνέπειες της αστυφιλίας και να ξαναζωντανέψει. Τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν είναι πολλαπλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη δρομολογήσει αρκετούς τρόπους, όπως τα ολοκληρωμένα προγράμματα στον αγροτικό χώρο, τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου «LEADER», η λεγόμενη «άλλη γεωργία», το πρόγραμμα ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Πίνδου και σειρά άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της χώρας, αλλά και τα σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν μέσω του 3ου και του 4ου Κ.Π.Σ.
Ένα σημαντικό κίνητρο για την παραμονή των κατοίκων αλλά και την επιστροφή τους από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο, είναι η δυνατότητα έκδοσης δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικής άδειας για κατοικίες στα χωριά, εξαιρουμένων των τουριστικών, ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην ανέγερση κατοικίας, μόνιμης ή εξοχικής στον τόπο καταγωγής τους.
 
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στην απαραίτητη ρύθμιση για την παροχή δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικών αδειών στην ύπαιθρο, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να επιδιώξουν την ανέγερση κατοικίας, απαλλαγμένοι από το κόστος έκδοσης της οικοδομικής άδειας; Θεωρούμε, στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ότι το μέτρο αυτό θα τονώσει και τον οικοδομικό τομέα, ο οποίος απασχολεί 168 επαγγέλματα και χιλιάδες εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ελλάδα