Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τους εργαζόμενους στα...

Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τους εργαζόμενους στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας

Θέμα: Αναγνώριση δύο πλασματικών συντάξιμων ετών και ενός μισθολογικού κλιμακίου στους εργαζόμενους των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας 
 
Τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα έχουν ως βασικό τους μέλημα την περίθαλψη και τη μόρφωση παιδιών που είναι απροστάτευτα, στερούνται  οικογενειακής φροντίδας ή είναι τέκνα οικονομικά αδυνάτων οικογενειών. Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 13 Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, στα οποία φιλοξενούνται περίπου 600-700 παιδιά. Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκαν με το νόμο 2851/1922 τα Εθνικά Οικοτροφεία Απόρων Μαθητών, ενώ το Βασιλικό Διάταγμα 273/1973 τα μετέτρεψε σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και με την 8291/7-12-84 απόφαση εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας τους.
Τα άτομα που απασχολούνται στα κέντρα αυτά, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες, εργάζονται σε βάρδιες, με κυκλικό ωράριο, ενώ παρέχουν υπηρεσίες και κατά τα Σαββατοκύριακα και τις εορτές. Αν και λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές για αυτές τους τις υπηρεσίες (νυχτερινές, εξαιρέσιμες, υπερωρίες), οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία επί των αποδοχών αυτών δεν προσαυξάνουν τη σύνταξή τους με αποτέλεσμα το ποσό των κρατήσεων που αντιστοιχεί σε εργασία 25-30 χρόνων να αντιστοιχεί σε εισόδημα δύο ετών. 
Κατόπιν τούτου, οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας ζητούν να τους αναγνωριστούν δυο πλασματικά συντάξιμα χρόνια και ένα μισθολογικό κλιμάκιο κατά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταβάλει κανονικά όλες τις κρατήσεις στα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Δεδομένης της προσφοράς των εργαζομένων στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την υιοθέτηση του αιτήματος της Ένωσης Εργαζομένων των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας; Έχει προβλεφθεί χρονικός ορίζοντας των ενεργειών του Υπουργείου;