Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων...

Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Σουφλιά αναφορικά με την Παροχή Δωρεάν ή Χαμηλού Κόστους Οικοδομικών Αδειών στην Ελληνική Ύπαιθρο

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει καταθέσει, μαζί με άλλους 15 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γεώργιο Σουφλιά, αναφορικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί σε σχετική ρύθμιση για την παροχή δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικών αδειών στην Ελληνική ύπαιθρο. Ειδικότερα, η Ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:
«Η Ελληνική ύπαιθρος χρειάζεται ενίσχυση για να ξεφύγει από τις συνέπειες της αστυφιλίας και να ξαναζωντανέψει. Τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν είναι πολλαπλά και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη δρομολογήσει αρκετούς τρόπους, όπως τα ολοκληρωμένα προγράμματα στον αγροτικό χώρο, τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου «LEADER», η λεγόμενη «άλλη γεωργία», το πρόγραμμα ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Πίνδου και σειρά άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της χώρας, αλλά και τα σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν μέσω του 3ου και του 4ου ΚΠΣ.
Ένα σημαντικό κίνητρο για την παραμονή των κατοίκων αλλά και την επιστροφή τους από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο, είναι και η δυνατότητα έκδοσης δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικών αδειών για κατοικίες στα χωριά, εξαιρουμένων των τουριστικών, ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην ανέγερση κατοικίας, μόνιμης ή εξοχικής στον τόπο καταγωγής τους.»
Οι κύριοι Βουλευτές στη σχετική Ερώτησή τους, προτείνουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γεώργιο Σουφλιά, να προβεί η Κυβέρνηση στην απαραίτητη ρύθμιση για την παροχή δωρεάν ή χαμηλού κόστους οικοδομικών αδειών στην ύπαιθρο, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να επιδιώξουν την ανέγερση κατοικίας, απαλλαγμένοι από το κόστος έκδοσης της οικοδομικής άδειας, ενώ καταλήγουν στην πρότασή τους τονίζοντας πως «το μέτρο αυτό θα τονώσει και τον οικοδομικό τομέα, ο οποίος απασχολεί 168 επαγγέλματα και χιλιάδες εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ελλάδα.»