Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΕΛΚ...

Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΕΛΚ στη Βαρσοβία – Απρίλιος 2009

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, έλαβε μέρος στη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία την Τρίτη 28 Απριλίου 2009.
Οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στις τρέχουσες εξελίξεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, ενσωματώνοντας αυτές στο υπό διαμόρφωση και ψήφιση προεκλογικό Μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Στο ψήφισμα της Επιτροπής γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενίσχυσης του εμπορίου και των επενδύσεων (μακριά όμως από πρακτικές προστατευτισμού), τόνωσης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης με απώτερο στόχο την ευημερία όλων των πολιτών.
Στο τελικό κείμενο αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κάτι που δεν γίνεται με επάρκεια σήμερα.
Επίσης, στο τελικό κείμενο ενσωματώνεται πρόταση του κ. Σταϊκούρα για την προσθήκη αναφοράς σχετικά με την προώθηση κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου για τη λειτουργία των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating agencies), αποτρέποντας τη σύγκρουση συμφερόντων που εντοπίστηκε σε μεγάλο βαθμό ως πρόβλημα κατά τη δημιουργία της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε «στην αμετάκλητη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εδραίωση ενός νέου και αποτελεσματικότερου κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών που θα διασφαλίζει την ευρωστία της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών, καθώς και για την ευθυγραμμισμένη προσπάθεια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χρηματοδοτική στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας από τα πιστωτικά ιδρύματα». Η εν λόγω πρόταση, μετά από ενδιαφέρουσες αλλά και έντονες διαβουλεύσεις, έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη της Επιτροπής.