Χαιρετισμός στην Ημερίδα με θέμα «Πολιτικές Αντιμετώπισης του Κοινωνικού και Ψηφιακού Αποκλεισμού»

Χαιρετισμός στην Ημερίδα με θέμα «Πολιτικές Αντιμετώπισης του Κοινωνικού και Ψηφιακού Αποκλεισμού»

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του σημερινού Συνεδρίου για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να παραστώ και να χαιρετίσω τις εργασίες του.
Να τους συγχαρώ για την άρτια οργάνωσή του, αλλά και για το αντικείμενό του.
Καταρχήν, θα ήθελα, και εγώ με τη σειρά μου, να καλωσορίσω στο Νομό Φθιώτιδας, στο Δήμο Αμφίκλειας, την Επίτροπο κα Viviane Reding.
Nα την ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνει να παρευρίσκεται σήμερα στις εργασίες του Συνεδρίου και να εγκαινιάσει μία ιδιαιτέρα αξιέπαινη και καινοτόμο πρωτοβουλία.
Κυρία Reding,
 Η παρουσία σας υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδετε στην ανάληψη συλλογικών δράσεων και επιτυχημένων συνεργασιών από τους ενδιαφερομένους φορείς σε έναν τομέα, που σταδιακά, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική σημασία.
Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι μάρτυρες μιας μεγάλης ψηφιακής επανάστασης που συντελείται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Μια επανάσταση που καθιστά τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας καθοριστικό συστατικό της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και απαραίτητο μέσο και προϋπόθεση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας και την ανάπτυξη των κοινωνιών μας.
Ωστόσο, στις μέρες μας, και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια από την ΕΕ, περίπου 200.000 Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, δημιουργώντας μία κατάσταση «ψηφιακού αποκλεισμού».
Μία κατάσταση που μπορεί, σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, να οδηγήσει σε αναγκαστική περιθωριοποίηση μίας «ψηφιακά καθυστερημένης» χώρας και να στερήσει από τους πολίτες ευκαιρίες, διευκολύνσεις και προοπτικές για τη καθοριστική βελτίωση της ζωής τους.
 
Την τελευταία πενταετία, η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο συντονισμένων και ευθυγραμμισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών, έχει προωθήσει μέτρα και πρωτοβουλίες για να οδηγήσει τη χώρα σ’ αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Ενδεικτικά, τα τελευταία 4 χρόνια:
 • έχει αυξηθεί κατά 80% η πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο,
 • έχει επεκταθεί κατά 2150% (είκοσι φορές) το ευρυζωνικό δίκτυο,
 • έχει αυξηθεί κατά 20% η εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Βέβαια, υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος και απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να συγκλίνουμε στα επίπεδα της ΕΕ και να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.
Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας είναι η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών υγείας (ή αλλιώς e-health), καθώς:
 • χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • παρέχει δυνατότητα προληπτικής ιατρικής,
 • επιτυγχάνει τη διάγνωση από απόσταση, την τηλε-συμβουλευτική, και τη γρηγορότερη αποκατάσταση,
 • προσφέρει, κυρίως, σε μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες και περιοχές εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα φαινόμενα «κοινωνικού αποκλεισμού».
Όλες αυτές οι σκέψεις και προκλήσεις υλοποιούνται στο καινοτόμο εγχείρημα του Τηλεϊατρικού Κέντρου στο Αγρόκτημα «Αμφίκαια».
Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕ, που αναμένεται να βελτιώσει καθοριστικά το επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης των ηλικιωμένων, των νέων και των επισκεπτών της περιοχής.
Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, η επιτυχία της οποίας έγκειται και στην αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, και ειδικότερα:
 • της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
 • του Δήμου Αμφίκλειας,
 • της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • του τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης του «ΙΑΣΩ GENERAL»,
 • και φυσικά του αγροκτήματος «Αμφίκαια».
Τους συγχαίρω όλους αυτούς και δηλώνω ότι θα είμαι αρωγός σ’ αυτή και σε αντίστοιχες αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο του σημερινού Συνεδρίου και των σχετικών εκδηλώσεων, ο Δήμος Αμφίκλειας τιμά και ανακηρύσσει ως Επίτιμη Δημότισσα την Επίτροπο Reding, αναγνωρίζοντας την προσήλωση της στις ιδέες, αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη μεγάλη συνεισφορά της στο ευρωπαϊκό πολιτικό και κοινωνικό στερέωμα.
Η σημαντική συνεισφορά της Επιτρόπου Reding στην ενοποιητική διαδικασίας της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας καθίσταται εύκολα αντιληπτή από:
 • την επιτυχημένη πορεία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας,
 • το σημαντικό και καθολικά αναγνωρίσιμο έργο της για την προώθηση και εδραίωση μίας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας, και
 • την ιδιαίτερη αρωγή της στις εκσυγχρονιστικές και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας προς την κατεύθυνση αυτή.
Εύχομαι, και είμαι σίγουρος, πως θα συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και αποτελεσματικότητα το έργο της.
Ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την εκσυγχρονιστική πορεία της χώρας μας, αλλά και την ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας.
Ένα έργο για το οποίο όλοι την ευχαριστούμε.